NEPREHLIADNITE:

Balíček kníh "Mediácia" za zvýhodnenú cenu

Alternatívne riešenia narušených medziľudských vzťahov sa v ostatných rokoch čoraz dôraznejšie dostávajú do popredia záujmu odborníkov v mnohých oblastiach spoločenskej činnosti. Jednou z metód je práve mediácia, ako spôsob riešenia sporu treťou, nezávislou a nezaujatou osobou. Ponúkaný balíček obsahuje sedem publikácií, ktoré detailne riešia špecifické oblasti riešenia sporov. Vydavateľstvo Wolters Kluwer pripravilo balíček publikácií na tému mediácia za zvýhodnenú cenu.

 

Povinné vzdelávanie mediátorov - jarný blok

Na rok 2022 Ministerstvo spravodlivosti SR vypísalo dve témy povinného vzdelávania mediátorov. Jarný blok sa uskutoční v termíne od 4. apríla do 24. apríla 2022 a okrem online formy, ktorú zvolila väčšina vzdelávacích inštitúcií sa uskutočnia aj vzdelávania prezenčnou formou. Témou bude "Sebareflexia postupu mediátora v mediačnom procese, schopnosť zvládania vlastných negatívnych emócií. Neutralita a nestrannosť v mediácii.". Podrobný prehľad vzdelávacích inštitúcií a presných termínoch nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Nové publikácie pre mediátorov

Do pozornosti dávame dve zaujímavé publikácie. Jedna sa týka školského prostredia a druhá problematiky rozvodov, s ktorými rodinní mediátori pracujú najčastejšie.
 

Čítali sme deťom v Bratislave

Hrdinom projektu sú deti a rodina, jej atmosféra, rozširovanie a prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného čítania, s perspektívou harmonizovania vzťahov a zároveň obohacovania krásou slova, krásou príbehov a krásou vzájomne prežitého. Čítanie veľkých malým je o budovaní vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale aj veľký, človek veľmi potrebuje. Je to ten pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani televízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, ani nadšenie z počítačových hier.

Samotnému čítaniu takmer tridsiatim žiačikom II.C račianskej základnej školy predchádzal malý kvíz - deti hádali, aké povolanie máme. Po pár nápovedách padli slová ako súdna sieň, kolízny opatrovník, psychológ. Deťom sme vysvetlili, že my rodinné mediátorky sa snažíme o zmiernenie konfliktu v rodinách - najmä tých rozvádzajúcich sa. Takmer každé dieťa sa zapojilo do diskusie. Takmer každé si prežilo a prežíva hádky svojich rodičov, rozvody,... Vysvetlili sme im, že hádky sú súčasťou každodenného života, dôležíté ale je, akým spôsobom sa vyriešia. Potreba komunikácie a počúvania toho druhého je na prvom mieste. Deti veľmi pozorne počúvali a veľmi dobre vedeli, o čom hovoríme.

Prečítali sme im dve vtipné rozprávky. Smiali sa, tlieskali, chceli pokračovať. Projekty ako tento sú krásnou možnosťou byť k deťom bližšie...

Andrea Benediková a Broňa Švehláková

 

www.celeslovenskocitadetom.sk

Všetky články

Top