NEPREHLIADNITE:

Rovesnícka mediácia v Malackách

Dňa 16.novembra 2017 sa na ZŠ Záhorácka v Malackách uskutočnila veľmi milá a podnetná konferencia: "Rovesnícka mediácia ako preventívny program v boji proti kriminalite mládeže". Garantkou programu je naša kolegyňa mediátorka - Mgr. Dušana Bieleszová.

Konferencia MEDIACE 2017 v Olomouci

V dňoch 27.10. a 28.10.2017 sa na Právnickej Fakulte Univerzity Palackého v Olomouci uskutočnil IV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie "MEDIACE 2017". Podujatie bolo tematicky aj diskusne veľmi bohaté.

 

Právnická fakulta Univerzity Palackého v OlomouciVíce zde: http://www.mediaceolomouc.eu/misto-konani/

 

Právnická fakulta Univerzity Palackého v OlomouciVíce zde: http://www.mediaceolomouc.eu/misto-konani/

DOLNOKRUPANSKÉ MEDIAČNÉ DIŠPUTY

Vážené kolegyne, vážení kolegovia mediátori, dovoľujeme si vás pozvať na II. workshop pod názvom DOLNOKRUPANSKÉ MEDIAČNÉ DIŠPUTY, ktorý sa uskutoční  v dňoch 22. - 24. septembra 2017 v priestoroch Vzdelávacieho a rozvojového strediska VŠZaSP sv. Alžbety v Dolnej Krupej.

Prečo asociácia rodinných mediátorov Slovenska

Rodinná mediácia sa, prakticky v každom štáte EÚ založenom na kontinentálnom i anglosaskom práve, postupne formovala a profilovala na samostatný segment mediácie s osobitnou právnou úpravou a režimom. Zoberme si napríklad našich českých kolegov a ich zákon č.202/2012 Sb. o mediaci, ktorý v § 2 osobitne definuje mediáciu a rodinnú mediáciu, čiže už zákonodarca naznačuje jedinečné postavenie práve rodinnej mediácie v celom systéme aplikácie mediácie. Skúsme sa sústrediť na príčiny a dôsledky tohto zvláštneho statusu rodinnej mediácie. Z vyše desaťročnej mediačnej praxe mnohých slovenských certifikovaných mediátorov sa javí ako jednoznačná požiadavka venovať zvláštnu pozornosť rodinnej mediácii a špecializovanej príprave rodinných mediátorov ... čítať ďalej

Top