NEPREHLIADNITE:

DOLNOKRUPANSKÉ MEDIAČNÉ DIŠPUTY

Vážené kolegyne, vážení kolegovia mediátori, dovoľujeme si vás pozvať na II. workshop pod názvom DOLNOKRUPANSKÉ MEDIAČNÉ DIŠPUTY, ktorý sa uskutoční  v dňoch 22. - 24. septembra 2017 v priestoroch Vzdelávacieho a rozvojového strediska VŠZaSP sv. Alžbety v Dolnej Krupej.

Čítali sme deťom v Bratislave

Do projektu "Celé Slovensko číta deťom" sa zapojili aj mediátori - členovia ARMS. Deti z II.C z bratislavskej ZŠ strávili poslednú hodinu vyučovania v knižnici, kde mediátorky čítali rozprávky spisovateľa Václava Šuplatu.

Aj mediátori čítajú deťom

Do tretieho týždňa (od 5.júna do 9.júna) projektu "Celé Slovensko číta deťom" sa zapojili aj mediátori. Iniciátorom tejto aktivity boli kolegovia z Mediačného centra Poprad. ARMS sa pripája - vieme, že komunikácia je veľmi dôležitá. Tento celoslovenský projekt je zameraný na rodinu a jeho cieľom je podpora emocionálneho, psychického a morálneho zdravia detí a mládeže.

Prečo asociácia rodinných mediátorov Slovenska

Rodinná mediácia sa, prakticky v každom štáte EÚ založenom na kontinentálnom i anglosaskom práve, postupne formovala a profilovala na samostatný segment mediácie s osobitnou právnou úpravou a režimom. Zoberme si napríklad našich českých kolegov a ich zákon č.202/2012 Sb. o mediaci, ktorý v § 2 osobitne definuje mediáciu a rodinnú mediáciu, čiže už zákonodarca naznačuje jedinečné postavenie práve rodinnej mediácie v celom systéme aplikácie mediácie. Skúsme sa sústrediť na príčiny a dôsledky tohto zvláštneho statusu rodinnej mediácie. Z vyše desaťročnej mediačnej praxe mnohých slovenských certifikovaných mediátorov sa javí ako jednoznačná požiadavka venovať zvláštnu pozornosť rodinnej mediácii a špecializovanej príprave rodinných mediátorov ... čítať ďalej

Top