NEPREHLIADNITE:

Nová knižka MEDIÁCIA V ZDRAVOTNÍCTVE

Dávame Vám do pozornosti novú knižnú publikáciu zakladateľa ARMS JUDr. Františka Kutlíka Mediácia v zdravotníctve. Prináša odpoveď na otázku, ako profesionálne a citlivo zvládnuť konfliktné situácie nielen medzi pacientmi a zdravotníckymi pracovníkmi, ale aj medzi zdravotníckymi pracovníkmi navzájom, a to bez súdneho či arbitrážneho konania. JUDr. František Kutlík, autor publikácie, pretavil do tohto knižného diela svoje dlhoročné praktické skúsenosti z oblasti mediácie a detailne rozoberá techniky, ktoré doposiaľ v knižnej podobe na Slovensku nevyšli.

III. medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii

V dňoch 16. a 17. februára 2018 sa uskutoční v Bratislave ďalšia konferencia o rodinnej mediácii pod názvom MEDIÁTOR AKO SÚČASŤ INTERDISCIPLINÁRNEJ SPOLUPRÁCE PRI RIEŠENÍ RODINNÝCH SPOROV.

Rovesnícka mediácia v Malackách

Dňa 16.novembra 2017 sa na ZŠ Záhorácka v Malackách uskutočnila veľmi milá a podnetná konferencia: "Rovesnícka mediácia ako preventívny program v boji proti kriminalite mládeže". Garantkou programu je naša kolegyňa mediátorka - Mgr. Dušana Bieleszová.

Prečo asociácia rodinných mediátorov Slovenska

Rodinná mediácia sa, prakticky v každom štáte EÚ založenom na kontinentálnom i anglosaskom práve, postupne formovala a profilovala na samostatný segment mediácie s osobitnou právnou úpravou a režimom. Zoberme si napríklad našich českých kolegov a ich zákon č.202/2012 Sb. o mediaci, ktorý v § 2 osobitne definuje mediáciu a rodinnú mediáciu, čiže už zákonodarca naznačuje jedinečné postavenie práve rodinnej mediácie v celom systéme aplikácie mediácie. Skúsme sa sústrediť na príčiny a dôsledky tohto zvláštneho statusu rodinnej mediácie. Z vyše desaťročnej mediačnej praxe mnohých slovenských certifikovaných mediátorov sa javí ako jednoznačná požiadavka venovať zvláštnu pozornosť rodinnej mediácii a špecializovanej príprave rodinných mediátorov ... čítať ďalej

Top