NEPREHLIADNITE:

Spoločná osobná starostlivosť

V rámci úpravy starostlivosti o maloleté dieťa po rozvode či rozchode rodičov sa do nášho právneho poriadku dostala novinka v podobe zavedenia inštitútu spoločnej osobnej starostlivosti oboch rodičov. Od 1. januára 2023 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o rodine), ktorou zákonodarca zaviedol celkom nový inštitút spoločnej osobnej starostlivosti inšpirovaný zahraničím v ktorom takýto inštitút funguje už dlhšie. 

Povinné vzdelávanie mediátorov v roku 2023

Ministerstvo spravodlivosti SR v roku 2023 mení podmienky povinného vzdelávania mediátorov. Namiesto jarného a jesenného vzdelávania bude možnosť absolvovať seminár priebežne počas celého roka. Ponúknuté sú dve témy - jedna právna a druhá zameraná na sociálne zručnosti. Mediátor si tak bude môcť vybrať, ktorú tému, kedy a v ktorej vzdelávacej inštitúcii absolvuje.

Mediácia odporúčaná súdmi je cestou k vyriešeniu sporov mimosúdne

V rámci projektu „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“ sa overuje spolupráca mediátorov a súdov. Súd odporúča mediáciu alebo vyzve strany konania, aby sa pokúsili spor riešiť prednostne mediáciou po zvážení, či je mediácia vhodná na riešenie danej veci.

Asociácia rodinných mediátorov Slovenska v médiách

RTVS Dámsky klub, 9.2.2021 - Rozchod a rozvod https://www.youtube.com/watch?v=i-zglWMYMCY
RTVS Klub3, 25.9.2020 - Konflikty v rodine https://www.youtube.com/watch?v=d7k2h-Pd3og
Nový Čas

Mediátor František Kutlík o riešení sporov: Pri mediácii sa vyhnete súdom a ušetríte peniaze

https://www.cas.sk/clanok/756184/mediator-frantisek-kutlik-o-rieseni-sporov-pri-mediacii-sa-vyhnete-sudom-a-usetrite-peniaze/
TV Markíza

REFLEX, 16.10.2018 "Pri rozvode môže pomôcť mediácia"

https://www.youtube.com/channel/UCsODwb-gLS-V57fOhz90KAQ/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
TV JOJ Supermama, 21.9.2018 "Slušný rozchod rodičov" https://videoportal.joj.sk/supermama/epizoda/57943-supermama
SRo K veci, 7.9.2018 "Konania vo veciach maloletých" http://slovensko.rtvs.sk/relacie/k-veci/174100/k-veci-sudne-konania-maloletych
RTVS Večera s Havranom, 14.11.2017 "Striedavá starostlivosť, konfliktné rozvody" http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13042/141415#14
RTVS Dámsky klub, 24.5.2017 (od minúty 38:44) "Ako si rozdeliť deti počas prázdnin" http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11665/126404
RTVS Dámsky klub, 19.12.2016 (od minúty 53:02) "Vianoce v rozvedených rodinách" http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11665/113777#3182
SRo Rádiožurnál (od minúty 13:50 do 16:00) http://cdn.srv.rtvs.sk/a520/audio/00/0009/000962/00096217-1-CQUP.mp3
SME.sk Mediácia pomáha v kultivovanom rozvode, môže zachrániť manželstvo http://domov.sme.sk/c/20218975/mediacia-pomaha-v-kultivovanom-rozvode-moze-zachranit-manzelstvo.html
TV Teraz.sk Cesta k slušnému rozvodu existuje http://tv.teraz.sk/spravodajstvo/cesta-k-slusnemu-rozvodu-existujex4ku0n1/8147/
www.teraz.sk Mediácia pomáha v kultivovanom rozvode, môže zachrániť manželstvo http://www.teraz.sk/magazin/mediacia-pomaha-v-kultivovanom-rozvode/207601-clanok.html
MAMA A JA Mediácia - cesta k slušnému rozvodu http://mamaaja.sk/clanky/mama/mediacia-cesta-k-slusnemu-rozvodu 
Hlavné správy Mediácia pomáha v kultivovanom rozvode, môže zachrániť manželstvo http://www.hlavnespravy.sk/mediacia-pomaha-v-kultivovanom-rozvode-moze-zachranit-manzelstvo/809812
FAKT 24.sk Hrozí vám rozvod? Po novom môžete využiť mediátora, alebo vám ho určí súd! http://fakt24.sk/styl/968-hrozi-vam-rozvod-po-novom-mozete-vyuzit-mediatora-alebo-vam-ho-urci-sud
NETKY.sk Na súdoch nastali zmeny, rozvádzajúci sa pár môže využiť mediátora http://www.netky.sk/clanok/na-sudoch-nastali-zmeny-rozvadzajuci-sa-par-moze-vyuzit-mediatora
SRo - zahraničné vysielanie Family mediation in Slovak divorces http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1487/485391 (cca 4:00 minuta) - v anglictine

 

Top