NEPREHLIADNITE:

Balíček kníh "Mediácia" za zvýhodnenú cenu

Alternatívne riešenia narušených medziľudských vzťahov sa v ostatných rokoch čoraz dôraznejšie dostávajú do popredia záujmu odborníkov v mnohých oblastiach spoločenskej činnosti. Jednou z metód je práve mediácia, ako spôsob riešenia sporu treťou, nezávislou a nezaujatou osobou. Ponúkaný balíček obsahuje sedem publikácií, ktoré detailne riešia špecifické oblasti riešenia sporov. Vydavateľstvo Wolters Kluwer pripravilo balíček publikácií na tému mediácia za zvýhodnenú cenu.

 

Povinné vzdelávanie mediátorov - jarný blok

Na rok 2022 Ministerstvo spravodlivosti SR vypísalo dve témy povinného vzdelávania mediátorov. Jarný blok sa uskutoční v termíne od 4. apríla do 24. apríla 2022 a okrem online formy, ktorú zvolila väčšina vzdelávacích inštitúcií sa uskutočnia aj vzdelávania prezenčnou formou. Témou bude "Sebareflexia postupu mediátora v mediačnom procese, schopnosť zvládania vlastných negatívnych emócií. Neutralita a nestrannosť v mediácii.". Podrobný prehľad vzdelávacích inštitúcií a presných termínoch nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Nové publikácie pre mediátorov

Do pozornosti dávame dve zaujímavé publikácie. Jedna sa týka školského prostredia a druhá problematiky rozvodov, s ktorými rodinní mediátori pracujú najčastejšie.
 

II. Konferencia o rodinnej mediácii

Na konferencii vystúpia aktívni mediátori a odborníci na rodinnú problematiku zo Slovenska a Čiech. Názor sudcu, advokáta, pracovníka UPSVaR či spoluautora zákonov na rodinnú mediáciu pomôže otvoriť dvere tejto dôležitej oblasti mediácie.             

Bližšie informácie nájdete v priložených materiáloch. Záväznú prihlášku je potrebné doručiť na adresu institut4@gmail.com najneskôr do 15.novembra 2016. Počet účastníkov je limitovaný.

POZVÁNKA na podujatie                

PROGRAM konferencie

POKYNY ku konferencii

PRIHLÁŠKA na konferenciu

Všetky články

Top