NEPREHLIADNITE:

Balíček kníh "Mediácia" za zvýhodnenú cenu

Alternatívne riešenia narušených medziľudských vzťahov sa v ostatných rokoch čoraz dôraznejšie dostávajú do popredia záujmu odborníkov v mnohých oblastiach spoločenskej činnosti. Jednou z metód je práve mediácia, ako spôsob riešenia sporu treťou, nezávislou a nezaujatou osobou. Ponúkaný balíček obsahuje sedem publikácií, ktoré detailne riešia špecifické oblasti riešenia sporov. Vydavateľstvo Wolters Kluwer pripravilo balíček publikácií na tému mediácia za zvýhodnenú cenu.

 

Povinné vzdelávanie mediátorov - jarný blok

Na rok 2022 Ministerstvo spravodlivosti SR vypísalo dve témy povinného vzdelávania mediátorov. Jarný blok sa uskutoční v termíne od 4. apríla do 24. apríla 2022 a okrem online formy, ktorú zvolila väčšina vzdelávacích inštitúcií sa uskutočnia aj vzdelávania prezenčnou formou. Témou bude "Sebareflexia postupu mediátora v mediačnom procese, schopnosť zvládania vlastných negatívnych emócií. Neutralita a nestrannosť v mediácii.". Podrobný prehľad vzdelávacích inštitúcií a presných termínoch nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Nové publikácie pre mediátorov

Do pozornosti dávame dve zaujímavé publikácie. Jedna sa týka školského prostredia a druhá problematiky rozvodov, s ktorými rodinní mediátori pracujú najčastejšie.
 

MEDIACE 2015 Reflexe a výzvy

V Olomouci sa v dňoch 20.-21.11.2015 uskutoční III. medzinárodná vedecká konferencia. Usporiadateľom je Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci s podporou partnerov konferencie.

Konferencia bude prebiehať v troch častiach. Po úvodných vystúpeniach hlavných rečníkov budú nasledovať prednášky v jednotlivých sekciách. Tie sú zamerané na teóriu a výskum mediácie, aplikáciu mediácie, profesiu mediátora a vzdelávanie v mediácii. V tretej časti konferencie sa uskutočnia interaktívne zamerané workshopy.

Ďalšie informácie:  http://www.mediaceolomouc.eu/pozvanka/

Všetky články

Top