NEPREHLIADNITE:

V. medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii

Pri príležitosti 20. výročia prijatia Zákona o mediácii na Slovensku a 10. výročia vzniku Asociácie rodinných mediátorov Slovenska sa uskutoční V. medzinárodná konferencia o aktuálnom stave využívania mediácie pri riešení rodinných konfliktov. Konferencia 20 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU: CIELE A REALITA RIEŠENIA RODINNÝCH SPOROV sa uskutoční v dňoch 15. - 16. marca 2024 v Bratislave. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Povinné vzdelávanie mediátorov v roku 2024

Ministerstvo spravodlivosti SR aj v roku 2024 organizuje odborné semináre pre mediátorov.  Ponúknuté sú dve témy - jedna právna a druhá zameraná na sociálne zručnosti. Mediátor si tak môže vybrať, ktorú tému, kedy a v ktorej vzdelávacej inštitúcii absolvuje.

Spoločná osobná starostlivosť

V rámci úpravy starostlivosti o maloleté dieťa po rozvode či rozchode rodičov sa do nášho právneho poriadku dostala novinka v podobe zavedenia inštitútu spoločnej osobnej starostlivosti oboch rodičov. Od 1. januára 2023 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o rodine), ktorou zákonodarca zaviedol celkom nový inštitút spoločnej osobnej starostlivosti inšpirovaný zahraničím v ktorom takýto inštitút funguje už dlhšie. 

Rozvody a rozchody rodičov maloletých detí - aktuálna téma

Rozchody rodičov maloletých detí je téma, ktorej sa rodinná mediácia venuje snáď najčastejšie. ARMS sa snaží tejto problematike venovať už od svojho vzniku. Interdisciplinárna spolupráca, tzv. "Cochemský" model bola aj témou konferencie, ktorú organizovala ARMS vo februári tohto roku v Bratislave. Andrea Paulínyová a TV Markíza bola na konferencii prítomná a pripravila rozsiahlejší materiál, ktorému sa tento týžden venuje v relácii REFLEX.

Prvý diel,odvysielaný v pondelok 15.10.2018 sa venoval problematike komplikovaných rozchodov rodičov a uviedol divákov do problematiky. Reláciu si môžete pozrieť tu: http://videoarchiv.markiza.sk/video/reflex/epizoda/13624-reflex

Reflex z utorka 16.10.2018 ukázal, ako v týchto prípadoch môže pomôcť mediácia: http://videoarchiv.markiza.sk/video/reflex/epizoda/13638-reflex

Ďalší diel sa pozrel na problematiku z pohľadu úradov práce, sociálnych vecí a rodiny:

http://videoarchiv.markiza.sk/video/reflex/epizoda/13654-reflex

"Cochemský" model interdisciplinárnej spolupráce, ktorému sa Konferencia ARMS venovala: http://videoarchiv.markiza.sk/video/reflex/epizoda/13668-reflex

Sme radi, že tejto problematike, kde skutočne môže byť mediátor veľmi nápomocný, sa začala venovať zvýšená pozornosť.

Všetky články

Top