NEPREHLIADNITE:

Zborník z V. konferencie o rodinnej mediácii

Konferencia o rodinnej mediácii sa uskutočnilla v dňoch 15. - 16. marca 2024 v Bratislave. Zborník obsahuje všetky príspevky, ktoré odzneli na konferencii vrátane prepisu panelovej diskusie na tému rodičovských dohôd. Milena Mikulková v svojom príspevku ponúka komunikačné techniky zapájania detí do rozhodovacích procesov a v príspevku psychologičky Márie Krýslovej nájdete všetko o tom, ako rozvod prežívajú deti a ako im ho vieme uľahčiť.

 

Závery V. medzinárodnej konferencie ARMS

Pri príležitosti 20. výročia prijatia Zákona o mediácii na Slovensku a 10. výročia vzniku Asociácie rodinných mediátorov Slovenska sa v Bratislave v dňoch 15. - 16. marca 2024 uskutočnila V. medzinárodná konferencia o aktuálnom stave využívania mediácie pri riešení rodinných konfliktov pod názvom 20 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU: CIELE A REALITA RIEŠENIA RODINNÝCH SPOROV. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Povinné vzdelávanie mediátorov v roku 2024

Ministerstvo spravodlivosti SR aj v roku 2024 organizuje odborné semináre pre mediátorov.  Ponúknuté sú dve témy - jedna právna a druhá zameraná na sociálne zručnosti. Mediátor si tak môže vybrať, ktorú tému, kedy a v ktorej vzdelávacej inštitúcii absolvuje.

Zoznam členov ARMS - Bratislavský kraj

Magdaléna Bacová, MBA - mediátor (č. 1758 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Račianska 72, 831 02 Bratislava
Tel.: +421 911 295 589
email: m.bacova2@gmail.com

Mgr. Alžbeta Bednáriková - mediátor (č. 1277 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Majerníkova 12, 841 05 Bratislava
Tel.: +421 905 470 592
email: alzbeta.bednarikova@gmail.com

Mgr. Andrea Benediková - mediátor (č. 770 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Wolkrova 4, 851 01 Bratislava
Tel.: +421 905 538 542
email: benedikova@mediatorba.sk
web: www.mediatorba.sk

JUDr. Martin Biskupič - mediátor (č. 1811 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Bajkalská 22, 821 09 Bratislava
Tel.: +421 908 112 799
email: mediator@martinbiskupic.sk
web: www.martinbiskupic.sk, www.kolektivnevyjednavanie.sk

JUDr. Adriana Bobeková Štepová - mediátor (č. 938 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Lichnerova 23, 903 01 Senec
Tel.: +421 903 520 379
email: abobekova@advokatsenec.sk

Mgr. Jaroslav Brezina - mediátor (č. 323 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Škultétyho 1, 831 03 Bratislava
Tel.: +421 908 566 522
email: jaroslav.brezina@gmail.com
web: http://www.spor.sk

Mgr. Zuzana Buranská - mediátor (č. 1990 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Gajova 7, 811 09 Bratislava
Tel.: +421 904 146 647
email: mediatorka@zuzanaburanska.sk
web: www.zuzanaburanska.sk

Ing. Lenka Ďuricová - mediátor (č. 2142 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Tomášovská 5, 900 29 Nová Dedinka
Tel.: +421 917 618 057
email: mediator@lenkaduricova.sk
web: http://www.lenkaduricova.sk

PhDr. Peter Guráň, PhD.
Tel.: +421 948 429 080
email: guranpeter11@gmail.com

Ing. Teodor Chudý - mediátor (č. 1963 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Tel.: +421 907 747 723
email: chudyteo@gmail.com

JUDr. Jana Karabinošová - mediátor (č. 2329 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
Tel.: +421 907 639 179
email: karabinosova@akkarabinos.sk
web: http://www.akkarabinos.sk

Mgr. Patrícia Karlíková - mediátor (č. 817 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Dobrovičova 6, 811 09 Bratislava
Tel.: +421 903 461 861
email: patriciakarlik@zoznam.sk

Mgr. Gabriella Kopas, PhD. - mediátor (č. 1949 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Tel.: +421 948 150 708
email: info@drkopas.com

Mgr. Ing. Petra Laktišová - mediátor (č. 2101 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Gunduličova 8, 811 05 Bratislava
Tel.: +421 903 290 466
email: info@petralaktisova.sk
web: www.petralaktisova.sk

PhDr. Dana Maňasová, PhD. - mediátor (č. 1362 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Rezedová 16, 821 01 Bratislava
Tel.: +421 907 999 220
email: klucno@gmail.com

JUDr. Dana Martinková - mediátor (č. 36 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Záhradnícka 64, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 903 423 224
email: dma@martinkovalawfirm.com
web: www.martinkovalawfirm.com

JUDr. Katarína Matlonová - mediátor (č. 431 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Dudvážska 13, 821 07 Bratislava
Tel.: +421 911 171 248
email: kmatlonova@gmail.com
web: www.srmediator.sk

Ing. Helena Múdra - mediátor (č. 792 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Kremnická 26, 851 01 Bratislava
Tel.: +421 915 744 138
email: helamud@gmail.com
web: http://www.mudramediacia.com

Ing. Mgr. František Oravec, Phd. - mediátor (č. 406 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Kovorobotnícka 8, 821 04 Bratislava
Tel.: +421 905 273 914
email: mediator@kasol.sk

Mgr. Ondrej Pelikán - mediátor (č. 1788 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Balkánska 27/58, 851 10 Bratislava
Tel.: +421 948 032 733
email: kancelaria@nesudsa.sk
web: www.nesudsa.sk

Mgr. Gabriela Pintérová - mediátor (č. 850 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Račianska 62 C, 831 02 Bratislava
Tel.: +421 903 418 572
email: info@mediatorka-bratislava.sk

JUDr. Miroslav Repka - mediátor (č. 88 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Leškova 3A, 811 04 Bratislava
Tel.: +421 905 736 582
email: repka@rodinnymediator.sk
web: www.rodinnymediator.sk

JUDr. Lenka Sokolová - mediátor (č. 2066 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Bajkalská 22, 821 09 Bratislava
Tel.: +421 903 402 283
email: info@sokolova.sk
web: http://www.sokolova.sk

JUDr. Martina Stašíková  - mediátor (č. 1848 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Gabčíkova 8, 841 05 Bratislava
Tel.: +421 905 858 599
email: stasikova@dobradohoda.sk
web: www.dobradohoda.sk

JUDr. Beata Swanová  - mediátor (č. 31 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Šoltésovej 22, 811 08 Bratislava
Tel.: +421 918 560 755
email: swanova@swanova.sk
web: www.swanova.sk

Ing. Nikolas Ščepko - mediátor (č. 2137 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Bajkalská 22, 821 09 Bratislava
Tel.: +421 918 532 888
email: nscepko@nikolasscepko-mediator.eu
web: www.nikolasscepko-mediator.eu

prof. PaeDr. Milan Schavel, Phd. - mediátor (č. 1432 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Tel.: +421 911 450 213
email: schavel@rodinnamediacia.sk

JUDr. Silvia Šimková - mediátor (č. 2331 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Dlhá 9/B, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: +421 904 455 118
email: silvia.simkova@legitima.sk
web: www.legitima.sk

Mgr. Zuzana Šimková - mediátor (č. 2143 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Astrová 2/A, 821 01 Bratislava
Tel.: +421 903 229 388
email: zuzanasimko@yahoo.com

Ing. Jaroslav Štang - mediátor (č. 2013 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Kupeckého 15, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 905 643 996
email: stang.jaroslav@gmail.com

PhDr. Karin Štrofová
Banšelova 4, 821 04 Bratislava
Tel.: +421 902 112 995
email: horvathova.karin@gmail.com

Ing. Bronislava Švehláková - mediátor (č. 265 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 903 428 878
email: bronislava@svehlakova.sk
web: www.rozvod-rozchod.sk

PhDr. Erika Tkáčová - mediátor (č. 1842 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
Tel.: +421 951 317 623
email: tkacova.erika07@gmail.com
web: http://www.po-me.sk

Mgr. Alica Tvaruskóová - mediátor (č. 1741 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Pribinova 8, 811 09 Bratislava
Tel.: +421 903 821 377
email: alist@inmail.sk
web: www.optimafide.eu

Mgr. Lenka Minár Vargová - mediátor (č. 754 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Tel.: +421 948 728 718
email: mediatorvargova@gmail.com

Mgr. Andrea Violová - mediátor (č. 1936 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Kvetná 1322/21A, 900 41 Rovinka
Tel.: +421 910 396 162
email: info@vyriesmespor.sk
web: http://www.vyriesmespor.sk

 

Top