NEPREHLIADNITE:

Balíček kníh "Mediácia" za zvýhodnenú cenu

Alternatívne riešenia narušených medziľudských vzťahov sa v ostatných rokoch čoraz dôraznejšie dostávajú do popredia záujmu odborníkov v mnohých oblastiach spoločenskej činnosti. Jednou z metód je práve mediácia, ako spôsob riešenia sporu treťou, nezávislou a nezaujatou osobou. Ponúkaný balíček obsahuje sedem publikácií, ktoré detailne riešia špecifické oblasti riešenia sporov. Vydavateľstvo Wolters Kluwer pripravilo balíček publikácií na tému mediácia za zvýhodnenú cenu.

 

Povinné vzdelávanie mediátorov - jarný blok

Na rok 2022 Ministerstvo spravodlivosti SR vypísalo dve témy povinného vzdelávania mediátorov. Jarný blok sa uskutoční v termíne od 4. apríla do 24. apríla 2022 a okrem online formy, ktorú zvolila väčšina vzdelávacích inštitúcií sa uskutočnia aj vzdelávania prezenčnou formou. Témou bude "Sebareflexia postupu mediátora v mediačnom procese, schopnosť zvládania vlastných negatívnych emócií. Neutralita a nestrannosť v mediácii.". Podrobný prehľad vzdelávacích inštitúcií a presných termínoch nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Nové publikácie pre mediátorov

Do pozornosti dávame dve zaujímavé publikácie. Jedna sa týka školského prostredia a druhá problematiky rozvodov, s ktorými rodinní mediátori pracujú najčastejšie.
 

Ponúkané služby - Zborníky z konferencií ARMS

IV. konferencia ARMS: "Mediátor ako súčasť interdisciplinárnej spolupráce pri riešení rodinných sporov II" (Bratislava, 7. - 8. február 2020) Zborník 2020

 

III.konferencia ARMS: "Mediátor ako súčasť interdisciplinárnej spolupráce pri riešení rodinných sporov I" (Bratislava, 16. - 17. február 2018) Zborník 2018

 

II.konferencia ARMS: "Rodinná mediácia v kontexte aktuálnej právnej úpravy" (Bratislava, 24. november 2016) Zborník 2016

 

I.konferencia ARMS: "Rodinná mediácia (súčasný stav - perspektívy)" (Bratislava, 6. november 2014) Zborník 2014

 

 

 


 

Top