NEPREHLIADNITE:

Zborník z V. konferencie o rodinnej mediácii

Konferencia o rodinnej mediácii sa uskutočnilla v dňoch 15. - 16. marca 2024 v Bratislave. Zborník obsahuje všetky príspevky, ktoré odzneli na konferencii vrátane prepisu panelovej diskusie na tému rodičovských dohôd. Milena Mikulková v svojom príspevku ponúka komunikačné techniky zapájania detí do rozhodovacích procesov a v príspevku psychologičky Márie Krýslovej nájdete všetko o tom, ako rozvod prežívajú deti a ako im ho vieme uľahčiť.

 

Závery V. medzinárodnej konferencie ARMS

Pri príležitosti 20. výročia prijatia Zákona o mediácii na Slovensku a 10. výročia vzniku Asociácie rodinných mediátorov Slovenska sa v Bratislave v dňoch 15. - 16. marca 2024 uskutočnila V. medzinárodná konferencia o aktuálnom stave využívania mediácie pri riešení rodinných konfliktov pod názvom 20 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU: CIELE A REALITA RIEŠENIA RODINNÝCH SPOROV. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Povinné vzdelávanie mediátorov v roku 2024

Ministerstvo spravodlivosti SR aj v roku 2024 organizuje odborné semináre pre mediátorov.  Ponúknuté sú dve témy - jedna právna a druhá zameraná na sociálne zručnosti. Mediátor si tak môže vybrať, ktorú tému, kedy a v ktorej vzdelávacej inštitúcii absolvuje.

Ponúkané služby - Zborníky z konferencií ARMS

V. konferencia ARMS: "20 rokov mediácie na Slovensku: ciele a realita riešenia rodinných sporov" (Bratislava, 15. - 16. marec 2024) Zborník 2024

 

IV. konferencia ARMS: "Mediátor ako súčasť interdisciplinárnej spolupráce pri riešení rodinných sporov II" (Bratislava, 7. - 8. február 2020) Zborník 2020

 

III.konferencia ARMS: "Mediátor ako súčasť interdisciplinárnej spolupráce pri riešení rodinných sporov I" (Bratislava, 16. - 17. február 2018) Zborník 2018

 

II.konferencia ARMS: "Rodinná mediácia v kontexte aktuálnej právnej úpravy" (Bratislava, 24. november 2016) Zborník 2016

 

I.konferencia ARMS: "Rodinná mediácia (súčasný stav - perspektívy)" (Bratislava, 6. november 2014) Zborník 2014

 

 

 


 

Top