NEPREHLIADNITE:

Prednáška Dieťa v konflikte rodičov v mediačnom procese

Asociácia rodinných mediátorov Slovenska pre svojich členov organizuje prednášku na tému "Dieťa v konflikte rodičov v mediačnom procese", ktorá sa uskutoční online formou dňa 10.novembra 2022 od 16:30 do 19:00 hod. Témou bude sprevádzať PhDr. Erika Tkáčová - detská psychologička, súdna znalkyňa a mediátorka.

Odborný seminár pre mediátorov - jesenný blok

Jesenný blok odborných seminárov pre mediátorov sa uskutoční v termíne od 7. - 26.novembra 2022. Ministerstvo spravodlivosti SR určilo tému: Aplikácia zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii v znení neskorších predpisov v kontexte vybraných ustanovení občianskeho zákonníka a súvisiacich právnych predpisov občianskeho práva. Podrobný prehľad vzdelávacích inštitúcií a presných termínov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Publikácia Príručka pre skupinovú prácu. Expoprogram

V publikácii vydavateľstva Wolters Kluwer sú obsiahnuté zaužívané metodiky, cvičenia, hry a techniky dôkladne prepracované a modifikované a významne obohatené o nové postupy tak, aby boli aplikovateľné pre všetky vekové skupiny. Príručka obsahuje 243 rôznorodých postupov rozdelených do šestnástich okruhov. Publikácia je určená všetkým záujemcom o túto problematiku, trénerom, lektorom, ale aj rôznym vedúcim skupín ako užitočný nástroj na zefektívnenie skupinovej práce.

 

 

Zoznam členov ARMS - Prešovský kraj

JUDr. et Mgr. Jana Ulipová - mediátor (č. 1915 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Lackovce 340, 066 01 Humenné
Tel.: +421 905 209 614
email: consensumsro@gmail.com
web: http://www.consensum.sk

Top