NEPREHLIADNITE:

V. medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii

Pri príležitosti 20. výročia prijatia Zákona o mediácii na Slovensku a 10. výročia vzniku Asociácie rodinných mediátorov Slovenska sa uskutoční V. medzinárodná konferencia o aktuálnom stave využívania mediácie pri riešení rodinných konfliktov. Konferencia 20 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU: CIELE A REALITA RIEŠENIA RODINNÝCH SPOROV sa uskutoční v dňoch 15. - 16. marca 2024 v Bratislave. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Povinné vzdelávanie mediátorov v roku 2024

Ministerstvo spravodlivosti SR aj v roku 2024 organizuje odborné semináre pre mediátorov.  Ponúknuté sú dve témy - jedna právna a druhá zameraná na sociálne zručnosti. Mediátor si tak môže vybrať, ktorú tému, kedy a v ktorej vzdelávacej inštitúcii absolvuje.

Spoločná osobná starostlivosť

V rámci úpravy starostlivosti o maloleté dieťa po rozvode či rozchode rodičov sa do nášho právneho poriadku dostala novinka v podobe zavedenia inštitútu spoločnej osobnej starostlivosti oboch rodičov. Od 1. januára 2023 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o rodine), ktorou zákonodarca zaviedol celkom nový inštitút spoločnej osobnej starostlivosti inšpirovaný zahraničím v ktorom takýto inštitút funguje už dlhšie. 

V. medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii

Pri príležitosti 20. výročia prijatia Zákona o mediácii na Slovensku a 10. výročia vzniku Asociácie rodinných mediátorov Slovenska sa uskutoční V. medzinárodná konferencia o aktuálnom stave využívania mediácie pri riešení rodinných konfliktov. Konferencia 20 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU: CIELE A REALITA RIEŠENIA RODINNÝCH SPOROV sa uskutoční v dňoch 15. - 16. marca 2024 v Bratislave. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Na konferencii bude vytvorený priestor pre zdieľanie skúseností a dobrej praxe odborníkov, ktorí riešia rodinné spory, nielen mediátorov, ale aj sudcov, vyšších súdnych úradníkov - koordinátorov, advokátov, psychológov a sociálnych pracovníkov. Sobotný program bude venovaný deťom v rodičovskom konflikte.

V rámci piatkového programu JUDr. Beata Swanová zmapuje 20 rokov od prijatia Zákona o mediácii na Slovensku. Sudca Okresného súdu Košice JUDr. Pavol Barabas sa zamyslí nad súčasným stavom riešenia rodičovských konfliktov na Slovensku. Emeritný sudca Jürgen Rudolph, otec myšlienky Cochemskej praxe spolu s mediátorkou Mgr. Alicou Tvaruskóovou porovnajú prax riešenia rodičovských sporov v Nemecku, v Rakúsku a vo Švajčiarsku. JUDr. Miroslav Repka sa bude venovať zmyslu rodinnej advokácie a rodinnej mediácie, JUDr. Martin Biskupič zhodnotí prvý rok spoločnej starostlivosti na Slovensku a Mgr. Patrik Dilong, sociálny pracovník priblíži, čo pre dieťa znamená, keď je v konflikte lojality.

Panelová diskusia rozoberie tému rodičovských dohôd, diskutovať budú zástupcovia profesií - sudcovia, koordinátori, advokáti, mediátori aj sociálni pracovníci, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s dohodami rodičov.

Či a ako sa dá uplatniť mediácia v únosových konaniach ozrejmí Mgr. Andrea Staruchová z Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže a JUDr. Beata Swanová. Výsledky prieskumu medzi mediátormi o rodinnej mediácii uvedie PhDr. Peter Guráň, PhD. Ciele a realita riešenia rodinných sporov v Českej republike, Grécku, USA a Fínsku bude tiež témou konferencie.

Sobotný program bude venovaný najmä deťom v rodičovskom konflikte. Mgr. Milena Mikulková, sociálny pedagóg z Českej republiky formou workshopu predstaví komunikačné techniky zapojovania detí do rozhodovacích procesov a detská psychologička PhDr. Mária Krýslová bude mať príspevok na tému, ako pomôcť deťom v rozvodovom konaní z pohľadu nás, odborníkov

Veríme, že konferencia opäť prinesie veľa otázok a veľa možných riešení pre všetkých odborníkov v oblasti rodinných sporov.                          

Pozvánka na konferenciu

Prihlasovací formulár na konferenciu

Program konferencie

Organizačné pokyny

Všetky články

Top