Zoznam členov ARMS - Prešovský kraj

JUDr. et Mgr. Jana Ulipová - mediátor (č. 1915 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Lackovce 340, 066 01 Humenné
Tel.: +421 905 209 614
email: consensumsro@gmail.com
web: http://www.consensum.sk