NEPREHLIADNITE:

Závery V. medzinárodnej konferencie ARMS

Pri príležitosti 20. výročia prijatia Zákona o mediácii na Slovensku a 10. výročia vzniku Asociácie rodinných mediátorov Slovenska sa v Bratislave v dňoch 15. - 16. marca 2024 uskutočnila V. medzinárodná konferencia o aktuálnom stave využívania mediácie pri riešení rodinných konfliktov pod názvom 20 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU: CIELE A REALITA RIEŠENIA RODINNÝCH SPOROV. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Povinné vzdelávanie mediátorov v roku 2024

Ministerstvo spravodlivosti SR aj v roku 2024 organizuje odborné semináre pre mediátorov.  Ponúknuté sú dve témy - jedna právna a druhá zameraná na sociálne zručnosti. Mediátor si tak môže vybrať, ktorú tému, kedy a v ktorej vzdelávacej inštitúcii absolvuje.

V. medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii

Pri príležitosti 20. výročia prijatia Zákona o mediácii na Slovensku a 10. výročia vzniku Asociácie rodinných mediátorov Slovenska sa uskutoční V. medzinárodná konferencia o aktuálnom stave využívania mediácie pri riešení rodinných konfliktov. Konferencia 20 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU: CIELE A REALITA RIEŠENIA RODINNÝCH SPOROV sa uskutoční v dňoch 15. - 16. marca 2024 v Bratislave. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Mediátori opäť čítali deťom

Celé Slovensko číta deťom je projekt, ktorý má priblížiť deťom čaro knižiek. Hlavným hrdinom sú deti a rodina, jej atmosféra, rozširovanie a prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného čítania, s perspektívou harmonizovania vzťahov a zároveň obohacovania krásou slova, krásou príbehov a krásou vzájomne prežitého. Čítanie veľkých malým je o budovaní vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale aj veľký, človek veľmi potrebuje.

Je to ten pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani televízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, ani nadšenie z počítačových hier. Projekt sa realizuje od roku 2012, členovia ARMS sa ho zúčastňujú druhý rok. 

Tentokrát sme na Mikuláša, 6.decembra 2018 navštívili jednu z bratislavských základných škôl, triedu druháčikov. Deťom sme priniesli viacero krásnych rozprávkových knižiek, zo všetkých zaujímavých knižiek, ktoré sme priniesli si takmer jednohlasne vybrali klasiku - O psíkovi a mačičke. Keďže bolo Mikuláša, navzájom sme sa odmenili - my sme deťom dali sladkosti a oni nám vlastnoručne vyrobené darčeky.

Okrem čítania sme deťom vysvetlili, kto je to mediátor a čo obnáša jeho práca. Aspoň malou troškou sme sa pokúsili prispieť osvete medzi najmenšími o tom, čo sú to konflikty a aké dôležité je ich riešenie.

 

Všetky články

Top