NEPREHLIADNITE:

Závery V. medzinárodnej konferencie ARMS

Pri príležitosti 20. výročia prijatia Zákona o mediácii na Slovensku a 10. výročia vzniku Asociácie rodinných mediátorov Slovenska sa v Bratislave v dňoch 15. - 16. marca 2024 uskutočnila V. medzinárodná konferencia o aktuálnom stave využívania mediácie pri riešení rodinných konfliktov pod názvom 20 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU: CIELE A REALITA RIEŠENIA RODINNÝCH SPOROV. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Povinné vzdelávanie mediátorov v roku 2024

Ministerstvo spravodlivosti SR aj v roku 2024 organizuje odborné semináre pre mediátorov.  Ponúknuté sú dve témy - jedna právna a druhá zameraná na sociálne zručnosti. Mediátor si tak môže vybrať, ktorú tému, kedy a v ktorej vzdelávacej inštitúcii absolvuje.

V. medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii

Pri príležitosti 20. výročia prijatia Zákona o mediácii na Slovensku a 10. výročia vzniku Asociácie rodinných mediátorov Slovenska sa uskutoční V. medzinárodná konferencia o aktuálnom stave využívania mediácie pri riešení rodinných konfliktov. Konferencia 20 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU: CIELE A REALITA RIEŠENIA RODINNÝCH SPOROV sa uskutoční v dňoch 15. - 16. marca 2024 v Bratislave. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Čítali sme deťom v Bratislave

Hrdinom projektu sú deti a rodina, jej atmosféra, rozširovanie a prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného čítania, s perspektívou harmonizovania vzťahov a zároveň obohacovania krásou slova, krásou príbehov a krásou vzájomne prežitého. Čítanie veľkých malým je o budovaní vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale aj veľký, človek veľmi potrebuje. Je to ten pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani televízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, ani nadšenie z počítačových hier.

Samotnému čítaniu takmer tridsiatim žiačikom II.C račianskej základnej školy predchádzal malý kvíz - deti hádali, aké povolanie máme. Po pár nápovedách padli slová ako súdna sieň, kolízny opatrovník, psychológ. Deťom sme vysvetlili, že my rodinné mediátorky sa snažíme o zmiernenie konfliktu v rodinách - najmä tých rozvádzajúcich sa. Takmer každé dieťa sa zapojilo do diskusie. Takmer každé si prežilo a prežíva hádky svojich rodičov, rozvody,... Vysvetlili sme im, že hádky sú súčasťou každodenného života, dôležíté ale je, akým spôsobom sa vyriešia. Potreba komunikácie a počúvania toho druhého je na prvom mieste. Deti veľmi pozorne počúvali a veľmi dobre vedeli, o čom hovoríme.

Prečítali sme im dve vtipné rozprávky. Smiali sa, tlieskali, chceli pokračovať. Projekty ako tento sú krásnou možnosťou byť k deťom bližšie...

Andrea Benediková a Broňa Švehláková

 

www.celeslovenskocitadetom.sk

Všetky články

Top