Ponúkané služby - Zborníky z konferencií ARMS

V. konferencia ARMS: "20 rokov mediácie na Slovensku: ciele a realita riešenia rodinných sporov" (Bratislava, 15. - 16. marec 2024) Zborník 2024

 

IV. konferencia ARMS: "Mediátor ako súčasť interdisciplinárnej spolupráce pri riešení rodinných sporov II" (Bratislava, 7. - 8. február 2020) Zborník 2020

 

III.konferencia ARMS: "Mediátor ako súčasť interdisciplinárnej spolupráce pri riešení rodinných sporov I" (Bratislava, 16. - 17. február 2018) Zborník 2018

 

II.konferencia ARMS: "Rodinná mediácia v kontexte aktuálnej právnej úpravy" (Bratislava, 24. november 2016) Zborník 2016

 

I.konferencia ARMS: "Rodinná mediácia (súčasný stav - perspektívy)" (Bratislava, 6. november 2014) Zborník 2014