NEPREHLIADNITE:

Závery V. medzinárodnej konferencie ARMS

Pri príležitosti 20. výročia prijatia Zákona o mediácii na Slovensku a 10. výročia vzniku Asociácie rodinných mediátorov Slovenska sa v Bratislave v dňoch 15. - 16. marca 2024 uskutočnila V. medzinárodná konferencia o aktuálnom stave využívania mediácie pri riešení rodinných konfliktov pod názvom 20 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU: CIELE A REALITA RIEŠENIA RODINNÝCH SPOROV. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Povinné vzdelávanie mediátorov v roku 2024

Ministerstvo spravodlivosti SR aj v roku 2024 organizuje odborné semináre pre mediátorov.  Ponúknuté sú dve témy - jedna právna a druhá zameraná na sociálne zručnosti. Mediátor si tak môže vybrať, ktorú tému, kedy a v ktorej vzdelávacej inštitúcii absolvuje.

V. medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii

Pri príležitosti 20. výročia prijatia Zákona o mediácii na Slovensku a 10. výročia vzniku Asociácie rodinných mediátorov Slovenska sa uskutoční V. medzinárodná konferencia o aktuálnom stave využívania mediácie pri riešení rodinných konfliktov. Konferencia 20 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU: CIELE A REALITA RIEŠENIA RODINNÝCH SPOROV sa uskutoční v dňoch 15. - 16. marca 2024 v Bratislave. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Povinné vzdelávanie mediátorov v roku 2023

Ministerstvo spravodlivosti SR v roku 2023 mení podmienky povinného vzdelávania mediátorov. Namiesto jarného a jesenného vzdelávania bude možnosť absolvovať seminár priebežne počas celého roka. Ponúknuté sú dve témy - jedna právna a druhá zameraná na sociálne zručnosti. Mediátor si tak bude môcť vybrať, ktorú tému, kedy a v ktorej vzdelávacej inštitúcii absolvuje.

Každá vzdelávacia inštitúcia môže vypísať jeden seminár v danej téme v každom kalendárnom štvrťroku. To znamená, že v každom kalendárnom štvrťroku môže vzdelávacia uskutočniť jeden odborný seminár na právnu tému a jeden odborný seminár na ďalšiu tému (neprávnu).

Povinné vzdelávanie v roku 2023 sa uskutoční prezenčnou formou, len v prípade existencie nepredvídateľnej situácie, ktorá by objektívne znemožnila uskutočnenie odborných seminárov v prezenčnej forme budú semináre nahradené dištančnou formou.

Pre rok 2023 sú vypísané tieto dve témy:

  • Spoločná starostlivosť o maloleté deti, novelizované ustanovenia Civilného mimosporového poriadku súvisiace s rozhodovaním súdov vo veciach starostlivosti o maloletých.
  • Vvybrané sociálne zručnosti - získavanie dôvery účastníkov mediácie, komunikačné zručnosti mediátora, vedenie oddelených stretnutí v mediácii.
Termíny pre rok 2023 nájdete tu

Všetky články

Top