NEPREHLIADNITE:

Povinné vzdelávanie mediátorov v roku 2023

Ministerstvo spravodlivosti SR v roku 2023 mení podmienky povinného vzdelávania mediátorov. Namiesto jarného a jesenného vzdelávania bude možnosť absolvovať seminár priebežne počas celého roka. Ponúknuté sú dve témy - jedna právna a druhá zameraná na sociálne zručnosti. Mediátor si tak bude môcť vybrať, ktorú tému, kedy a v ktorej vzdelávacej inštitúcii absolvuje.

Mediácia odporúčaná súdmi je cestou k vyriešeniu sporov mimosúdne

V rámci projektu „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“ sa overuje spolupráca mediátorov a súdov. Súd odporúča mediáciu alebo vyzve strany konania, aby sa pokúsili spor riešiť prednostne mediáciou po zvážení, či je mediácia vhodná na riešenie danej veci.

Krásne Vianoce a šťastný nový rok!

Nech sú pre vás vianočné sviatky nezabudnuteľným časom v kruhu najbližších, s vôňou domova a úsmevom na tvári. Nech Vám nový rok prinesie nádej a vieru v lepšiu budúcnosť. A nech sú konflikty a najmä ich riešenie príležitosťou na zmenu...

Vaša ARMS

 

Prednáška Dieťa v konflikte rodičov v mediačnom procese

Asociácia rodinných mediátorov Slovenska pre svojich členov organizuje prednášku na tému "Dieťa v konflikte rodičov v mediačnom procese", ktorá sa uskutoční online formou dňa 10.novembra 2022 od 16:30 do 19:00 hod. Témou bude sprevádzať PhDr. Erika Tkáčová - detská psychologička, súdna znalkyňa a mediátorka.

Spory rodičov o dieťa sú pravdepodobne najčastejšie riešenými spormi, s ktorými sa rodinný mediátor stretáva. Čo je najlepší záujem dieťaťa sa nevedia zhodnúť ani jeho rodičia. Rovnako názor na striedavú starostlivosť je inak vnímaný matkami a inak otcami. Otázkou, či je striedavá starostlivosť možná aj v prípade vysoko konfliktných rodičov, sa zaoberajú mnohí odborníci. Ako pracovať s touto problematikou v mediácii? Mal by mediátor ovládať vývinové štádiá dieťaťa? A kde sú limity práce mediátora s dieťaťom? Kedy je potrebné mediáciu ukončiť a ako odporučiť rodičom návštevu psychológa?

Na všetky otázky týkajúce sa dieťaťa odpovie detská psychologička, súdna znalkyňa a mediátorka PhDr. Erika Tkáčová. Bližšie informácie: https://po-me.sk/

V prípade záujmu o prednášku vyplňte prosím registračný formulár: https://forms.gle/kQdzGJA9dphrXbYaA

Cena je 10 €, členovia ARMS majú prednášku bezplatne.

Všetky články

Top