NEPREHLIADNITE:

V. medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii

Pri príležitosti 20. výročia prijatia Zákona o mediácii na Slovensku a 10. výročia vzniku Asociácie rodinných mediátorov Slovenska sa uskutoční V. medzinárodná konferencia o aktuálnom stave využívania mediácie pri riešení rodinných konfliktov. Konferencia 20 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU: CIELE A REALITA RIEŠENIA RODINNÝCH SPOROV sa uskutoční v dňoch 15. - 16. marca 2024 v Bratislave. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Povinné vzdelávanie mediátorov v roku 2024

Ministerstvo spravodlivosti SR aj v roku 2024 organizuje odborné semináre pre mediátorov.  Ponúknuté sú dve témy - jedna právna a druhá zameraná na sociálne zručnosti. Mediátor si tak môže vybrať, ktorú tému, kedy a v ktorej vzdelávacej inštitúcii absolvuje.

Spoločná osobná starostlivosť

V rámci úpravy starostlivosti o maloleté dieťa po rozvode či rozchode rodičov sa do nášho právneho poriadku dostala novinka v podobe zavedenia inštitútu spoločnej osobnej starostlivosti oboch rodičov. Od 1. januára 2023 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o rodine), ktorou zákonodarca zaviedol celkom nový inštitút spoločnej osobnej starostlivosti inšpirovaný zahraničím v ktorom takýto inštitút funguje už dlhšie. 

Prednáška Dieťa v konflikte rodičov v mediačnom procese

Asociácia rodinných mediátorov Slovenska pre svojich členov organizuje prednášku na tému "Dieťa v konflikte rodičov v mediačnom procese", ktorá sa uskutoční online formou dňa 10.novembra 2022 od 16:30 do 19:00 hod. Témou bude sprevádzať PhDr. Erika Tkáčová - detská psychologička, súdna znalkyňa a mediátorka.

Spory rodičov o dieťa sú pravdepodobne najčastejšie riešenými spormi, s ktorými sa rodinný mediátor stretáva. Čo je najlepší záujem dieťaťa sa nevedia zhodnúť ani jeho rodičia. Rovnako názor na striedavú starostlivosť je inak vnímaný matkami a inak otcami. Otázkou, či je striedavá starostlivosť možná aj v prípade vysoko konfliktných rodičov, sa zaoberajú mnohí odborníci. Ako pracovať s touto problematikou v mediácii? Mal by mediátor ovládať vývinové štádiá dieťaťa? A kde sú limity práce mediátora s dieťaťom? Kedy je potrebné mediáciu ukončiť a ako odporučiť rodičom návštevu psychológa?

Na všetky otázky týkajúce sa dieťaťa odpovie detská psychologička, súdna znalkyňa a mediátorka PhDr. Erika Tkáčová. Bližšie informácie: https://po-me.sk/

V prípade záujmu o prednášku vyplňte prosím registračný formulár: https://forms.gle/kQdzGJA9dphrXbYaA

Cena je 10 €, členovia ARMS majú prednášku bezplatne.

Všetky články

Top