NEPREHLIADNITE:

V. medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii

Pri príležitosti 20. výročia prijatia Zákona o mediácii na Slovensku a 10. výročia vzniku Asociácie rodinných mediátorov Slovenska sa uskutoční V. medzinárodná konferencia o aktuálnom stave využívania mediácie pri riešení rodinných konfliktov. Konferencia 20 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU: CIELE A REALITA RIEŠENIA RODINNÝCH SPOROV sa uskutoční v dňoch 15. - 16. marca 2024 v Bratislave. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Povinné vzdelávanie mediátorov v roku 2024

Ministerstvo spravodlivosti SR aj v roku 2024 organizuje odborné semináre pre mediátorov.  Ponúknuté sú dve témy - jedna právna a druhá zameraná na sociálne zručnosti. Mediátor si tak môže vybrať, ktorú tému, kedy a v ktorej vzdelávacej inštitúcii absolvuje.

Spoločná osobná starostlivosť

V rámci úpravy starostlivosti o maloleté dieťa po rozvode či rozchode rodičov sa do nášho právneho poriadku dostala novinka v podobe zavedenia inštitútu spoločnej osobnej starostlivosti oboch rodičov. Od 1. januára 2023 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o rodine), ktorou zákonodarca zaviedol celkom nový inštitút spoločnej osobnej starostlivosti inšpirovaný zahraničím v ktorom takýto inštitút funguje už dlhšie. 

Dopad pandémie na rozvodovosť

Pandémia je zaťažkávacou skúškou nielen pre súdržnosť spoločnosti ako takej. Opatrenia a s tým súvisiace obmedzenia (vrátane práce z domu, obmedzenia pohybu, či vplyvu nezamestnanosti na hospodárenie domácností) patria medzi faktory, ktoré mohli negatívne ovplyvňovať rodinné väzby, či dokonca viesť aj k rozvratu manželstva. I keď by sa dalo predpokladať, že nepriaznivé okolnosti sa v roku 2020 premietnu do vyššieho počtu návrhov na rozvod, dáta tento predpoklad nepotvrdili. Na tému sa podrobnejšie pozrelo Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR vo svojom ďalšom komentári.

Počet návrhov na rozvod sa v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 znížil o 10,6 percenta z 11,6-tisíc na takmer 10,4-tisíc. Medzi rokmi 2018 a 2019 klesol počet návrhov na rozvod len o 197 podaní, čo predstavuje 1,67 percenta. Mierne klesajúci trend návrhov na rozvod Slovenská republika zaznamenáva pravidelne od roku 2010. Nemusí to nevyhnutne znamenať stabilizáciu inštitúcie manželstva, môže sa prejavovať zmena spoločenských vzťahov a rodinných stereotypov, teda rôzne spôsoby spolužitia partnerov.

Podobný vývoj rozvodovosti ako v Slovenskej republike zaznamenali počas pandemického roka aj v Českej republike. Porovnanie so západnými susedmi je vhodné vzhľadom na podobnosť českého vnútroštátneho práva so slovenským, aj vzhľadom na podobné časovanie vypuknutia pandémie a zavedenia opatrení. Štatistický úrad Českej republiky vo svojej správe o pohybe obyvateľstva v roku 2020 uvádza, že za rok 2020 sa právoplatne rozviedlo 21,7-tisíc manželstiev, čo je medziročne o 2,4-tisíc menej.

Analytické centrum MS SR sa pozrelo aj na vybavenosť rozvodovej agendy. Treba povedať, že slovenský súdny systém sa od februára 2020 v dôsledku pandémie vyrovnáva so zrušenými pojednávaniami a personálnymi výpadkami. Vybavenosť rozvodovej agendy sa prepadla v období mesiacov február až máj 2020, keď sa súdy museli prispôsobiť novej situácii. Po ústupe prvej vlny ochorenia COVID-19 sa úroveň vybavenosti zvýšila, dokonca prekonala rok 2019. V júli 2020 súdy vybavili v rozvodovej agende až 1 240 vecí, takmer o 16 percent viac ako rok predtým a až o 20 percent viac ako v roku 2018. V letných mesiacoch roku 2020 sa celkovo počet pojednávaní významne zvýšil, v porovnaní s rokom 2019 súdy vykonali približne o 5000 pojednávaní viac.

Podrobnejšie je téma spracovaná v zverejnenom komentári Analytického centra MS SR „Ovplyvnil COVID-19 rozvodovosť?“​

Analýze vývoja na súdoch vrátane pojednávaní, nápadu, rozhodnutých a vybavených vecí, dĺžky konania a ďalších ukazovateľov počas pandemického roka 2020 sa bude Analytické centrum MS SR podrobnejšie venovať v pripravovanej správe, ktorej publikovanie predpokladáme v máji 2021.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Všetky články

Top