NEPREHLIADNITE:

V. medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii

Pri príležitosti 20. výročia prijatia Zákona o mediácii na Slovensku a 10. výročia vzniku Asociácie rodinných mediátorov Slovenska sa uskutoční V. medzinárodná konferencia o aktuálnom stave využívania mediácie pri riešení rodinných konfliktov. Konferencia 20 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU: CIELE A REALITA RIEŠENIA RODINNÝCH SPOROV sa uskutoční v dňoch 15. - 16. marca 2024 v Bratislave. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Povinné vzdelávanie mediátorov v roku 2024

Ministerstvo spravodlivosti SR aj v roku 2024 organizuje odborné semináre pre mediátorov.  Ponúknuté sú dve témy - jedna právna a druhá zameraná na sociálne zručnosti. Mediátor si tak môže vybrať, ktorú tému, kedy a v ktorej vzdelávacej inštitúcii absolvuje.

Spoločná osobná starostlivosť

V rámci úpravy starostlivosti o maloleté dieťa po rozvode či rozchode rodičov sa do nášho právneho poriadku dostala novinka v podobe zavedenia inštitútu spoločnej osobnej starostlivosti oboch rodičov. Od 1. januára 2023 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o rodine), ktorou zákonodarca zaviedol celkom nový inštitút spoločnej osobnej starostlivosti inšpirovaný zahraničím v ktorom takýto inštitút funguje už dlhšie. 

Medzinárodná konferencia o mediácii EMNI

Téma cezhraničnej mediácie bola jednou z hlavných tém IV. celoeurópskej konferencie mediátorov združenia European Mediation Network Initiative (EMNI), ktorá sa s mottom "Mediácia pomôže vydláždiť cestu z krízy" uskutočnila od 18. apríla do 20. Apríla 2013 v Bratislave. Záštitu nad podujatím prevzal primátor Bratislavy.

Bratislavská konferencia, na ktorej sa zišli mediátori z 18 krajín Európy, sa okrem cezhraničnej mediácie venovala aj témam využitia mediácie v pracovno-právnych vzťahoch a komunikácii na pracovisku, spolupráce mediátorov so súdmi, mediáciou na národnostne zmiešaných územiach i činnosťou rómskych mediátorov. Dôležitou témou podujatia bola rodinná mediácia ako prostriedok riešenia konfliktov v rodine.

Zdroj:

http://www.bratislava.sk/v-bratislave-sa-zidu-mediatori-z-celej-europy/d-11036516/p1=11049947

https://uniba.sk/detail-aktuality/browse/14/back_to_page/tlacove-spravy/article/bratislava-bude-hostit-celoeuropsku-konferenciu-mediatorov/

https://www.facebook.com/pages/EMNI-Conference-in-Bratislava/552687318098774

Všetky články

Top