NEPREHLIADNITE:

V. medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii

Pri príležitosti 20. výročia prijatia Zákona o mediácii na Slovensku a 10. výročia vzniku Asociácie rodinných mediátorov Slovenska sa uskutoční V. medzinárodná konferencia o aktuálnom stave využívania mediácie pri riešení rodinných konfliktov. Konferencia 20 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU: CIELE A REALITA RIEŠENIA RODINNÝCH SPOROV sa uskutoční v dňoch 15. - 16. marca 2024 v Bratislave. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Povinné vzdelávanie mediátorov v roku 2024

Ministerstvo spravodlivosti SR aj v roku 2024 organizuje odborné semináre pre mediátorov.  Ponúknuté sú dve témy - jedna právna a druhá zameraná na sociálne zručnosti. Mediátor si tak môže vybrať, ktorú tému, kedy a v ktorej vzdelávacej inštitúcii absolvuje.

Spoločná osobná starostlivosť

V rámci úpravy starostlivosti o maloleté dieťa po rozvode či rozchode rodičov sa do nášho právneho poriadku dostala novinka v podobe zavedenia inštitútu spoločnej osobnej starostlivosti oboch rodičov. Od 1. januára 2023 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o rodine), ktorou zákonodarca zaviedol celkom nový inštitút spoločnej osobnej starostlivosti inšpirovaný zahraničím v ktorom takýto inštitút funguje už dlhšie. 

Prvý ročník podujatia Mediátor roku 2019

25.marca 2019 sa v Prahe uskutočnilo historicky prvé diskusné a spoločenské stretnutie Mediátor roku 2019. Túto akciu usporiadali spoločnosti Centrum pro řešení sporů a Epravo.cz, a to pod záštitou ministra spravodlivosti Českej republiky, JUDr. Jana Kněžínka, Ph.D.

Okrem odborného programu, na ktorom boli diskutované aktuálne otázky uplatňovania mediácie v Českej republike, ako aj legislatívne zámery spojené najmä s prípravou nového civilného poriadku súdneho, prebehol tiež program spoločenský. V rámci neho boli do Siene slávy uvedené tri významné osobnosti, ktoré se podstatne zaslúžili o rozvoj mediácie v Českej republike, a to JUDr. Martina Doležalová, Ph.D., predsedníčka sekcie ADR Českej advokátnej komory, ďalej doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D., z katedry politologie a spolpčenských vied Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, a PhDr. Tatjana Šišková, dlhoročná predsedníčka Asociácie mediátorov ČR. V kategórii Talent roku boli vyhlásení aj víťazi Medziuniverzitnej mediačnej súťaže, ktorá sa uskutočnila na pôde Právnickej fakulty UK dňa 24.marca 2019 za účasti tímov z Českej republiky a Slovenskej republiky. V rámci slavnostného spoločenského programu boli vyhlásené aj kategórie pre nový ročník Mediátor roku 2020.

14.októbra 2019 sa vo Zvolene uskutoční aj prvý ročník MEDIÁTOR ROKU 2019 SLOVENSKO.

Všetky články

Top