NEPREHLIADNITE:

V. medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii

Pri príležitosti 20. výročia prijatia Zákona o mediácii na Slovensku a 10. výročia vzniku Asociácie rodinných mediátorov Slovenska sa uskutoční V. medzinárodná konferencia o aktuálnom stave využívania mediácie pri riešení rodinných konfliktov. Konferencia 20 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU: CIELE A REALITA RIEŠENIA RODINNÝCH SPOROV sa uskutoční v dňoch 15. - 16. marca 2024 v Bratislave. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Povinné vzdelávanie mediátorov v roku 2024

Ministerstvo spravodlivosti SR aj v roku 2024 organizuje odborné semináre pre mediátorov.  Ponúknuté sú dve témy - jedna právna a druhá zameraná na sociálne zručnosti. Mediátor si tak môže vybrať, ktorú tému, kedy a v ktorej vzdelávacej inštitúcii absolvuje.

Spoločná osobná starostlivosť

V rámci úpravy starostlivosti o maloleté dieťa po rozvode či rozchode rodičov sa do nášho právneho poriadku dostala novinka v podobe zavedenia inštitútu spoločnej osobnej starostlivosti oboch rodičov. Od 1. januára 2023 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o rodine), ktorou zákonodarca zaviedol celkom nový inštitút spoločnej osobnej starostlivosti inšpirovaný zahraničím v ktorom takýto inštitút funguje už dlhšie. 

Medzinárodná konferencia RODINNÁ MEDIÁCIA

Konferencia sa uskutočnila 6.11.2014 v aule Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.

Cieľom konferencie bolo poukázať na využitie mediácie počas desiatich rokov od prijatia zákona o mediácii. Zároveň konferencia upozornila na špecifiká a dôležitosť rodinnej mediácie. Konferenciou sa rozšírilo povedomie o rodinnej mediácii a tiež otvoril priestor na diskusiu k tejto problematike. Účastníci upozornili na možnosť využitia rodinnej mediácie pri pomoci rodinám v zložitých sociálno – ekonomických situáciách a využitia rodinnej mediácie v problémoch z oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Súčasťou konferencie bola aj výmena skúseností s využitím rodinnej mediácie z okolitých krajín Európskej únie, ako aj prezentovanie niektorých skúseností s využitím mediácie pri riešení problémov rodín v našej spoločnosti.

Konferencia sa uskutočnila pod záštitou prof. MUDr. Mariána Karvaja, PhD. - rektora Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

 

Všetky články

Top