NEPREHLIADNITE:

V. medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii

Pri príležitosti 20. výročia prijatia Zákona o mediácii na Slovensku a 10. výročia vzniku Asociácie rodinných mediátorov Slovenska sa uskutoční V. medzinárodná konferencia o aktuálnom stave využívania mediácie pri riešení rodinných konfliktov. Konferencia 20 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU: CIELE A REALITA RIEŠENIA RODINNÝCH SPOROV sa uskutoční v dňoch 15. - 16. marca 2024 v Bratislave. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Povinné vzdelávanie mediátorov v roku 2024

Ministerstvo spravodlivosti SR aj v roku 2024 organizuje odborné semináre pre mediátorov.  Ponúknuté sú dve témy - jedna právna a druhá zameraná na sociálne zručnosti. Mediátor si tak môže vybrať, ktorú tému, kedy a v ktorej vzdelávacej inštitúcii absolvuje.

Spoločná osobná starostlivosť

V rámci úpravy starostlivosti o maloleté dieťa po rozvode či rozchode rodičov sa do nášho právneho poriadku dostala novinka v podobe zavedenia inštitútu spoločnej osobnej starostlivosti oboch rodičov. Od 1. januára 2023 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o rodine), ktorou zákonodarca zaviedol celkom nový inštitút spoločnej osobnej starostlivosti inšpirovaný zahraničím v ktorom takýto inštitút funguje už dlhšie. 

Rovesnícka mediácia v Malackách

Konferenciou nás sprevádzali deti. Deti zo ZŠ Záhorácka v Malackách, prišli spolužiaci so ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave a aj deti, či skôr študenti zo Spojenej školy v Nižnej. Spôsobom, hodným nasledovania previedli prítomných celým projektom. Bolo vidieť, že ich práca mediátorov veľmi baví a napĺňa. To nám názorne predviedli na aktivitách, ktoré si pripravili. Ako povedal v príhovore František Kutlík, predseda SIMARSu - vyrastá nám generácia skvelých mediátorov. Hlavnú zásluhu na tom má Dušana Bieleszová, špecializuje sa na školskú a rovesnícku mediáciu už niekoľko rokov. Pomohla niekoľkým školám po celom Slovensku projekt realizovať. Na konferencii pokrstila novú knižku o školskej mediácii z vydavateľstva Wolters Kluwer.

V prípade záujmu o knižku, viac informácii tu

 

 

 

Všetky články

Top