NEPREHLIADNITE:

V. medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii

Pri príležitosti 20. výročia prijatia Zákona o mediácii na Slovensku a 10. výročia vzniku Asociácie rodinných mediátorov Slovenska sa uskutoční V. medzinárodná konferencia o aktuálnom stave využívania mediácie pri riešení rodinných konfliktov. Konferencia 20 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU: CIELE A REALITA RIEŠENIA RODINNÝCH SPOROV sa uskutoční v dňoch 15. - 16. marca 2024 v Bratislave. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Povinné vzdelávanie mediátorov v roku 2024

Ministerstvo spravodlivosti SR aj v roku 2024 organizuje odborné semináre pre mediátorov.  Ponúknuté sú dve témy - jedna právna a druhá zameraná na sociálne zručnosti. Mediátor si tak môže vybrať, ktorú tému, kedy a v ktorej vzdelávacej inštitúcii absolvuje.

Spoločná osobná starostlivosť

V rámci úpravy starostlivosti o maloleté dieťa po rozvode či rozchode rodičov sa do nášho právneho poriadku dostala novinka v podobe zavedenia inštitútu spoločnej osobnej starostlivosti oboch rodičov. Od 1. januára 2023 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o rodine), ktorou zákonodarca zaviedol celkom nový inštitút spoločnej osobnej starostlivosti inšpirovaný zahraničím v ktorom takýto inštitút funguje už dlhšie. 

DOLNOKRUPANSKÉ MEDIAČNÉ DIŠPUTY

Cieľom budú nielen kultúrno-športové aktivity v areáli strediska (bazén, tenis...), možnosť prehliadky tamojšieho klasicistického kaštieľa, kde pobýval Ludwig van Beethoven, ale predovšetkým  príležitosť na neformálne konzultácie v rámci večerného posedenia pri grile, výmenu skúseností, kazuistík, postrehov, rolových cvičení  našich prezentátorov... Jednoducho by sme vás radi oslovili s programom, v ktorom bude popri zaujímavých informáciách pre výkon mediačnej praxe aj priestor pre POHODU, ODDYCH, RELAXÁCIU za účasti hostí – prezentátorov:

 

  • Dana Potočková, jedna z najskúsenejších  českých mediátoriek, výkonná riaditeľka CMI (http://www.conflict-management.org), spoluautorka českého mediačného zákona, predsedníčka komisie pre štátne skúšky mediátorov ČR, publicistka
  • Renáta Názlerová, mediátorka a moderátorka televíznych a rozhlasových relácii s tematikou mediácie a práva
  • Péter Hunčík, mediátor, psychiater, spisovateľ a lektor so zameraním na „mäkké nástroje“ mediačnej práce
  • Ivana Hauerlandová, advokátka, lektorka, prezidentka Agentúry pre rozvoj európskeho práva (AREP)

V mene organizačného tímu František Kutlík, odborný garant (www.simars.sk)

Podrobný program nájdete tu

Prihláška na podujatie

Všetky články

Top