NEPREHLIADNITE:

V. medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii

Pri príležitosti 20. výročia prijatia Zákona o mediácii na Slovensku a 10. výročia vzniku Asociácie rodinných mediátorov Slovenska sa uskutoční V. medzinárodná konferencia o aktuálnom stave využívania mediácie pri riešení rodinných konfliktov. Konferencia 20 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU: CIELE A REALITA RIEŠENIA RODINNÝCH SPOROV sa uskutoční v dňoch 15. - 16. marca 2024 v Bratislave. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Povinné vzdelávanie mediátorov v roku 2024

Ministerstvo spravodlivosti SR aj v roku 2024 organizuje odborné semináre pre mediátorov.  Ponúknuté sú dve témy - jedna právna a druhá zameraná na sociálne zručnosti. Mediátor si tak môže vybrať, ktorú tému, kedy a v ktorej vzdelávacej inštitúcii absolvuje.

Spoločná osobná starostlivosť

V rámci úpravy starostlivosti o maloleté dieťa po rozvode či rozchode rodičov sa do nášho právneho poriadku dostala novinka v podobe zavedenia inštitútu spoločnej osobnej starostlivosti oboch rodičov. Od 1. januára 2023 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o rodine), ktorou zákonodarca zaviedol celkom nový inštitút spoločnej osobnej starostlivosti inšpirovaný zahraničím v ktorom takýto inštitút funguje už dlhšie. 

Člen ARMS na Svetovom mediačnom fóre v Macedónsku

V rámci evaluácie interkultúrneho projektu Svetového mediačného fóra (WMF) v Macedónsku sa člen predsedníctva Asociácie rodinných mediátorov Slovenska František Kutlík stretol 16.12.2016 v Skopje s predstaviteľom macedónskeho zastúpenia organizácie FORUM CIVIL PEACE SERVICE Albertom Hanim.

Obaja sa informovali o poslaní a úlohách svojich organizácii pri interkultúrnej a interetnickej mediácii so zvláštnym zameraním na rodinné prostredie a pozíciu detí, pričom naznačili možnosti spolupráce slovenských expertov pri tréningoch a kurzoch v roku 2017 v Macedónsku. Macedónski mediátori boli súčasne informovaní o plánovanej celoeurópskej konferencii mediátorov, ktorá by sa aj s podporou Asociácie rodinných mediátorov Slovenska mala uskutočniť v novembri 2017 v Bratislave.

Všetky články

Top