NEPREHLIADNITE:

V. medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii

Pri príležitosti 20. výročia prijatia Zákona o mediácii na Slovensku a 10. výročia vzniku Asociácie rodinných mediátorov Slovenska sa uskutoční V. medzinárodná konferencia o aktuálnom stave využívania mediácie pri riešení rodinných konfliktov. Konferencia 20 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU: CIELE A REALITA RIEŠENIA RODINNÝCH SPOROV sa uskutoční v dňoch 15. - 16. marca 2024 v Bratislave. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Povinné vzdelávanie mediátorov v roku 2024

Ministerstvo spravodlivosti SR aj v roku 2024 organizuje odborné semináre pre mediátorov.  Ponúknuté sú dve témy - jedna právna a druhá zameraná na sociálne zručnosti. Mediátor si tak môže vybrať, ktorú tému, kedy a v ktorej vzdelávacej inštitúcii absolvuje.

Spoločná osobná starostlivosť

V rámci úpravy starostlivosti o maloleté dieťa po rozvode či rozchode rodičov sa do nášho právneho poriadku dostala novinka v podobe zavedenia inštitútu spoločnej osobnej starostlivosti oboch rodičov. Od 1. januára 2023 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o rodine), ktorou zákonodarca zaviedol celkom nový inštitút spoločnej osobnej starostlivosti inšpirovaný zahraničím v ktorom takýto inštitút funguje už dlhšie. 

Na konferencii v Zahrebe aj slovenská účasť

Na pozvanie chorvátského ministerstva spravodlivosti a mediačných organizácii v Chorvátsku mala v dňoch 15.-16. novembra 2016 na konferencii v Záhrebe svoje zastúpenie aj Asociácia rodinných mediátorov Slovenska. Člen jej predsedníctva František Kutlík o.i. informoval účastníkov konferencie o úlohe a cieľoch Asociácie v štruktúre mediačných organizácii na Slovensku, poslaní rodinných mediátorov a možnej spolupráci s balkánskymi kolegami pri cezhraničnej rodinnej mediácii. Prezentácia našej Asociácie a rovnakej problematiky, predovšetkým s akcentom na cezhraničnú, ale aj interkultúrnu/interetnickú/interreligíoznu mediáciu v rodinných sporoch pokračuje prednáškami 15.-16.decembra 2016 v macedónskom Skopje.

Všetky články

Top