NEPREHLIADNITE:

V. medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii

Pri príležitosti 20. výročia prijatia Zákona o mediácii na Slovensku a 10. výročia vzniku Asociácie rodinných mediátorov Slovenska sa uskutoční V. medzinárodná konferencia o aktuálnom stave využívania mediácie pri riešení rodinných konfliktov. Konferencia 20 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU: CIELE A REALITA RIEŠENIA RODINNÝCH SPOROV sa uskutoční v dňoch 15. - 16. marca 2024 v Bratislave. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Povinné vzdelávanie mediátorov v roku 2024

Ministerstvo spravodlivosti SR aj v roku 2024 organizuje odborné semináre pre mediátorov.  Ponúknuté sú dve témy - jedna právna a druhá zameraná na sociálne zručnosti. Mediátor si tak môže vybrať, ktorú tému, kedy a v ktorej vzdelávacej inštitúcii absolvuje.

Spoločná osobná starostlivosť

V rámci úpravy starostlivosti o maloleté dieťa po rozvode či rozchode rodičov sa do nášho právneho poriadku dostala novinka v podobe zavedenia inštitútu spoločnej osobnej starostlivosti oboch rodičov. Od 1. januára 2023 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o rodine), ktorou zákonodarca zaviedol celkom nový inštitút spoločnej osobnej starostlivosti inšpirovaný zahraničím v ktorom takýto inštitút funguje už dlhšie. 

MEDIACE 2015 Reflexe a výzvy

V Olomouci sa v dňoch 20.-21.11.2015 uskutoční III. medzinárodná vedecká konferencia. Usporiadateľom je Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci s podporou partnerov konferencie.

Konferencia bude prebiehať v troch častiach. Po úvodných vystúpeniach hlavných rečníkov budú nasledovať prednášky v jednotlivých sekciách. Tie sú zamerané na teóriu a výskum mediácie, aplikáciu mediácie, profesiu mediátora a vzdelávanie v mediácii. V tretej časti konferencie sa uskutočnia interaktívne zamerané workshopy.

Ďalšie informácie:  http://www.mediaceolomouc.eu/pozvanka/

Všetky články

Top