Kde nás nájdete

Asociácia rodinných mediátorov Slovenska (ARMS)
Moskovská 12, 811 08 Bratislava
email: info@rodinnamediacia.sk

IČO: 42414288
DIČ: 2024180169
Bankové spojenie: 4021319019/7500

Kontakt na členov predsedníctva:

Predseda:
Ing. Bronislava Švehláková
Tel.: +421 903 428 878
email: svehlakova@rodinnamediacia.sk

Členovia Správnej rady:
JUDr. Martin Biskupič
Tel.: +421 908 112 799
email: mediator@martinbiskupic.sk

Mgr. Andrea Benediková
Tel.: +421 905 538 542
email: benedikova@mediatorba.sk

PhDr. Peter Guráň, PhD.
email: guran@rodinnamediacia.sk

Ing. Helena Múdra
Tel.: +421 915 744 138
email: helamud@gmail.com

JUDr. Beata Swanová
Tel.: +421 918 560 755
email: swanova@swanova.sk

PhDr. Erika Tkáčová
Tel.: +421 951 317 623
email: tkacova.erika07@gmail.com

Predseda Dozornej rady:
Mgr. Gabriela Pintérová
Tel.: +421 903 418 572
email: info@mediatorka-bratislava.sk

Tajomník ARMS:
PhDr. Karin Štrofová
Tel.: +421 902 112 995
email: tajomnik@rodinnamediacia.sk