Zoznam supervízorov

JUDr. Dana Galbavá
miesto pôsobenia: Nitra, Levice, Nová Baňa, Žiar nad Hronom, Zvolen, Banská Bystrica, aj online
Tel.: +421 903 841 207
email: info@mediatorka.sk
web: https://mediatorka.sk/supervizia/

Doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.
miesto pôsobenia: Košice, Rožňava, Michalovce
Tel.: +421 915 787 489
email: hunyadiova@gmail.com

PhDr. Mária Krýslová
miesto pôsobenia: Bratislava
Tel.: +421 905 420 830
email: m.kryslova@gmail.com

PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD.
miesto pôsobenia: Prešov
Tel.: +421 908 545 953
email: bohuslav.kuzysin@gmail.com

Prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.
miesto pôsobenia: Bratislava
Tel.: +421 905 962 435
email: vlado.labath@gmail.com

PhDr. Mgr. Janka Lipničanová
miesto pôsobenia: Ružomberok
Tel.: +421 905 535 680
email: mekopo@mekopo.sk

Mgr. et Mgr. Veronika Mlynárová
miesto pôsobenia: Poprad, Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa, Prešov, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Ružomberok
Tel.: +421 908 532 600
email: veronika.mlynar@gmail.com
web: http://www.mediaciapoprad.sk

PhDr. Jana Pružinská, PhD.
miesto pôsobenia: Bratislava
Tel.: +421 905 962 434
email: janapruzinska11@gmail.com

Prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
miesto pôsobenia: Bratislava, Bratislava a okolie, Piešťany, Trnava
Tel.: +421 907 138 045
email: schavelm@mail.telekom.sk

Mgr. Zuzana Vasičáková Očenášová
miesto pôsobenia: Bratislava
Tel.: +421 903 755 059
email: zuzanavo@gmail.com

Doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.
miesto pôsobenia: Bratislava, Banská Bystrica
Tel.: +421 904 831 881
email: ladislav.vaska@umb.sk