Zoznam členov ARMS - Trenčiansky kraj

JUDr. Ing. Anna Nirková, PhD. - mediátor (č. 2310 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
J.C. Hronského 1327/5, 957 04 Bánovce nad Bebravou
Tel.: +421 911 395 439
email: mediatorkanirkova@gmail.com
web: www.nirkova.sk