Zoznam členov ARMS - Nitriansky kraj

Mgr. Jaroslav Brezina - mediátor (č. 323 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Štefánikova trieda 60, 949 01 Nitra
Tel.: +421 908 566 522
email: jaroslav.brezina@gmail.com
web: http://www.spor.sk

JUDr. Alžbeta Ondrejková - mediátor (č. 1914 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
Tel.: +421 948 819 900
email: mediator@mediatorondrejkova.sk
web: https://mediatorondrejkova.sk/