Zoznam členov ARMS - Banskobystrický kraj

Mgr. Martina Adeline Kocúrová - mediátor (č. 1366 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Bernoláková 11, 968 01 Nová Baňa
Tel.: +421 907 730 941
email: tina.kocurova@gmail.com

Mgr. Lujza Michalovičová - mediátor (č. 2355 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Tel.: +421 908 914 631
email: lujza.michalovicova@gmail.com