Ponúkané služby - Poradenstvo

Rodinná mediácia má svoje špecifiká a mediátor, ktorý sa tejto oblasti mediácie venuje sa často potýka s otázkami, na ktoré si nevie odpovedať. Asociácia rodinných mediátorov vznikla aj preto, aby svojim členom pomáhala riešiť problémy, s ktorými sa stretnú pri výkone svojho povolania. Každý člen ARMS náš môže kontaktovať na info@rodinnamediacia.sk. Ak nie ste ešte členom ARMS a chcete sa ním stať, tiež nás kontaktujte na uvedenej adrese.