NEPREHLIADNITE:

Dopad pandémie na rozvodovosť

Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR zverejnilo štatistiky rozvodovosti na Slovensku v roku 2020. Počet návrhov na rozvod sa v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 znížil o 10,6%, pričom medzi rokmi 2018 a 2019 klesol počet návrhov len o 1,67%.

 

Nová užitočná publikácia pre mediátorov

V týchto dňoch vychádza vo vydavateľstve Wolters Kluwer ďalšia z podnetných kníh pre mediátorov pod názvom "Konflikt - ja, my, oni" autorov Jana Pružinská a Vladimír Labáth. Konflikt je súčasťou nášho života bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nie. Publikácia prináša pohľad na konflikt z inej perspektívy, ako ho zvyčajne chápeme. Autori sa nevenujú len vonkajším prejavom ako hnev, krik, útoky, ktoré konflikty sprevádzajú, ale odhaľujú jadro konfliktov, ktorým je stret dvoch či viacerých dilem v našom vnútornom svete, rozpor odlišných záujmov ľudí, spor v skupine či medzi skupinami navzájom.

Povinné vzdelávanie mediátorov - jarný blok

Na rok 2021 Ministerstvo spravodlivosti SR vypísalo dve témy povinného vzdelávania mediátorov. Jarný blok sa uskutoční v termíne od 19. apríla do 8. mája 2021 a budú prebiehať online formou, v prípade ak to epidemiologická situácia umožní, aj prezenčnou formou. Témou bude "Náročné situácie a nároční klienti v mediácii". Podrobný prehľad vzdelávacích inštitúcií a presných termínoch nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR: podrobnosti o povinnom vzdelávaní

Články

Dopad pandémie na rozvodovosť

Pandémia je zaťažkávacou skúškou nielen pre súdržnosť spoločnosti ako takej. Opatrenia a s tým súvisiace obmedzenia (vrátane práce z domu, obmedzenia pohybu, či vplyvu nezamestnanosti na hospodárenie domácností) patria medzi faktory, ktoré mohli negatívne ovplyvňovať rodinné väzby, či dokonca viesť aj k rozvratu manželstva. I keď by sa dalo predpokladať, že nepriaznivé okolnosti sa v roku 2020 premietnu do vyššieho počtu návrhov na rozvod, dáta tento predpoklad nepotvrdili. Na tému sa podrobnejšie pozrelo Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR vo svojom ďalšom komentári.

Počet návrhov na rozvod sa v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 znížil o 10,6 percenta z 11,6-tisíc na takmer 10,4-tisíc. Medzi rokmi 2018 a 2019 klesol počet návrhov na rozvod len o 197 podaní, čo predstavuje 1,67 percenta. Mierne klesajúci trend návrhov na rozvod Slovenská republika zaznamenáva pravidelne od roku 2010. Nemusí to nevyhnutne znamenať stabilizáciu inštitúcie manželstva, môže sa prejavovať zmena spoločenských vzťahov a rodinných stereotypov, teda rôzne spôsoby spolužitia partnerov.

Podobný vývoj rozvodovosti ako v Slovenskej republike zaznamenali počas pandemického roka aj v Českej republike. Porovnanie so západnými susedmi je vhodné vzhľadom na podobnosť českého vnútroštátneho práva so slovenským, aj vzhľadom na podobné časovanie vypuknutia pandémie a zavedenia opatrení. Štatistický úrad Českej republiky vo svojej správe o pohybe obyvateľstva v roku 2020 uvádza, že za rok 2020 sa právoplatne rozviedlo 21,7-tisíc manželstiev, čo je medziročne o 2,4-tisíc menej.

Analytické centrum MS SR sa pozrelo aj na vybavenosť rozvodovej agendy. Treba povedať, že slovenský súdny systém sa od februára 2020 v dôsledku pandémie vyrovnáva so zrušenými pojednávaniami a personálnymi výpadkami. Vybavenosť rozvodovej agendy sa prepadla v období mesiacov február až máj 2020, keď sa súdy museli prispôsobiť novej situácii. Po ústupe prvej vlny ochorenia COVID-19 sa úroveň vybavenosti zvýšila, dokonca prekonala rok 2019. V júli 2020 súdy vybavili v rozvodovej agende až 1 240 vecí, takmer o 16 percent viac ako rok predtým a až o 20 percent viac ako v roku 2018. V letných mesiacoch roku 2020 sa celkovo počet pojednávaní významne zvýšil, v porovnaní s rokom 2019 súdy vykonali približne o 5000 pojednávaní viac.

Podrobnejšie je téma spracovaná v zverejnenom komentári Analytického centra MS SR „Ovplyvnil COVID-19 rozvodovosť?“​

Analýze vývoja na súdoch vrátane pojednávaní, nápadu, rozhodnutých a vybavených vecí, dĺžky konania a ďalších ukazovateľov počas pandemického roka 2020 sa bude Analytické centrum MS SR podrobnejšie venovať v pripravovanej správe, ktorej publikovanie predpokladáme v máji 2021.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Všetky články

Top