NEPREHLIADNITE:

Šťastný rok 2021

Rok 2020 bol veľmi komplikovaným rokom. Rokom, kedy sme si uvedomili, že zdravie je skutočne najdôležitejšie, že blízkosť a objatia nie sú samozrejmosťou, že konflikty sú súčasťou každodenného života. Komunikácia nadobudla úplne iný rozmer. Prajeme si, aby nám všetkým rok 2021 vrátil to, čo nám najviac chýbalo a posilnil to, čo sme nanovo objavili. Dôležitosť rodiny a udržiavanie zdravých vzťahov. S riešenim konfliktov Vám budeme aj naďalej prostredníctvom rodinnej mediácie pomáhať.

Vaša ARMS

Pasce moci - ďalšia skvelá kniha nielen pre mediátorov

Moc. Fenomén, ktorý v mnohých vyvoláva prevažne negatívne asociácie. Je túžba po moci vlastná len určitej skupine ľudí a naozaj má len negatívnu podobu? Odpovede nájdete v knihe prof. Vladimíra Labátha Pasce moci.

Zborník z konferencie ARMS

V dňoch 7. a 8. februára 2020 sa uskutočnil IV. ročník konferencie o rodinnej mediácii pod názvom MEDIÁTOR AKO SÚČASŤ INTERDISCIPLINÁRNEJ SPOLUPRÁCE PRI RIEŠENÍ RODINNÝCH SPOROV II. Hlavnou témou bolo zhodnotenie dvoch rokov interdisciplinárnej spolupráce pri riešení sporov v rodinnom práve. Výstupom je zborník príspevkov odborníkov, ktorí na konferencii vystúpili.

Články

Šťastný rok 2021

Rok 2020 bol veľmi komplikovaným rokom. Rokom, kedy sme si uvedomili, že zdravie je skutočne najdôležitejšie, že blízkosť a objatia nie sú samozrejmosťou, že konflikty sú súčasťou každodenného života. Komunikácia nadobudla úplne iný rozmer. Prajeme si, aby nám všetkým rok 2021 vrátil to, čo nám najviac chýbalo a posilnil to, čo sme nanovo objavili. Dôležitosť rodiny a udržiavanie zdravých vzťahov. S riešenim konfliktov Vám budeme aj naďalej prostredníctvom rodinnej mediácie pomáhať.

Vaša ARMS

Všetky články

Top