NEPREHLIADNITE:

Balíček kníh "Mediácia" za zvýhodnenú cenu

Alternatívne riešenia narušených medziľudských vzťahov sa v ostatných rokoch čoraz dôraznejšie dostávajú do popredia záujmu odborníkov v mnohých oblastiach spoločenskej činnosti. Jednou z metód je práve mediácia, ako spôsob riešenia sporu treťou, nezávislou a nezaujatou osobou. Ponúkaný balíček obsahuje sedem publikácií, ktoré detailne riešia špecifické oblasti riešenia sporov. Vydavateľstvo Wolters Kluwer pripravilo balíček publikácií na tému mediácia za zvýhodnenú cenu.

 

Povinné vzdelávanie mediátorov - jarný blok

Na rok 2022 Ministerstvo spravodlivosti SR vypísalo dve témy povinného vzdelávania mediátorov. Jarný blok sa uskutoční v termíne od 4. apríla do 24. apríla 2022 a okrem online formy, ktorú zvolila väčšina vzdelávacích inštitúcií sa uskutočnia aj vzdelávania prezenčnou formou. Témou bude "Sebareflexia postupu mediátora v mediačnom procese, schopnosť zvládania vlastných negatívnych emócií. Neutralita a nestrannosť v mediácii.". Podrobný prehľad vzdelávacích inštitúcií a presných termínoch nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Nové publikácie pre mediátorov

Do pozornosti dávame dve zaujímavé publikácie. Jedna sa týka školského prostredia a druhá problematiky rozvodov, s ktorými rodinní mediátori pracujú najčastejšie.
 

Mediátor roka Slovenskej republiky

Mediátor roka Slovenskej republiky je diskusné a spoločenské stretnutie pre mediátorov. Nultý ročník, ktorého organizátorom je Centrum pro řešení sporů s.r.o. a Epravo.cz, sa uskutoční 14. októbra 2019 vo Zvolene. Obsahom spoločného stretnutia bude okrem diskusie nad aktuálnymi témami mediácie a jej spoločenského uplatnenia v prostredí právneho poriadku Slovenskej republiky taktiež vyhlásenie prvého ročníka súťaže MEDIÁTOR ROKA 2019.

Mediátor roka si za svoj primárny cieľ kladie predovšetkým zviditeľniť mediáciu ako alternatívne riešenie sporov a spopularizovať činnosť mediátorov. Ročník 2019 bude prvým, v ktorom budú ocenené len významné osobnosti ich uvedením do Siene slávy. Súčasne príde k predstaveniu kategórií mediátora roka pre rok 2020 a ďalšie ročníky s tým, že nominácie do týchto kategórií budú možné po ukončení Mediátora roka 2019.

Bližšie informácie a prihláška na podujatie

 

Všetky články

Top