NEPREHLIADNITE:

Mediátor roka Slovenskej republiky

Mediátor roka Slovenskej republiky je diskusné a spoločenské stretnutie pre mediátorov. Prvý, resp. pilotný ročník sa uskutoční 14. októbra 2019 vo Zvolene. Obsahom spoločného stretnutia bude okrem diskusie nad aktuálnymi témami mediácie a jej spoločenského uplatnenia v prostredí právneho poriadku Slovenskej republiky taktiež vyhlásenie prvého ročníka súťaže MEDIÁTOR ROKA 2019.

Dieťa v centre odbornej pozornosti

"Dieťa v centre odbornej pozornosti" je nový odborný časopis, ktorý je určený pre poradenskú prax a širšiu verejnosť. Je projektom Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP). Prvé číslo je venované multidisciplinárnemu prístupu v starostlivosti o dieťa a rodinu.

UMPOD Brno vytvoril detský web úradu

Úrad pre medzinárodnoprávnu ochranu detí Brno vytvoril detský web úradu, ktorý môže byť inšpiráciou k zapojeniu detí do mediácie. Web pomáha deťom zorientovať sa v situáciách, keď sa rodina nachádza v kríze. Sú na ňom umiestnené videá, ktoré robili deti o mediácii a svojom zapojením v nej.

Články

Mediátor roka Slovenskej republiky

Mediátor roka Slovenskej republiky je diskusné a spoločenské stretnutie pre mediátorov. Nultý ročník, ktorého organizátorom je Centrum pro řešení sporů s.r.o. a Epravo.cz, sa uskutoční 14. októbra 2019 vo Zvolene. Obsahom spoločného stretnutia bude okrem diskusie nad aktuálnymi témami mediácie a jej spoločenského uplatnenia v prostredí právneho poriadku Slovenskej republiky taktiež vyhlásenie prvého ročníka súťaže MEDIÁTOR ROKA 2019.

Mediátor roka si za svoj primárny cieľ kladie predovšetkým zviditeľniť mediáciu ako alternatívne riešenie sporov a spopularizovať činnosť mediátorov. Ročník 2019 bude prvým, v ktorom budú ocenené len významné osobnosti ich uvedením do Siene slávy. Súčasne príde k predstaveniu kategórií mediátora roka pre rok 2020 a ďalšie ročníky s tým, že nominácie do týchto kategórií budú možné po ukončení Mediátora roka 2019.

Bližšie informácie a prihláška na podujatie

 

Všetky články

Top