NEPREHLIADNITE:

Zborník z konferencie ARMS

V dňoch 7. a 8. februára 2020 sa uskutočnil IV. ročník konferencie o rodinnej mediácii pod názvom MEDIÁTOR AKO SÚČASŤ INTERDISCIPLINÁRNEJ SPOLUPRÁCE PRI RIEŠENÍ RODINNÝCH SPOROV II. Hlavnou témou bolo zhodnotenie dvoch rokov interdisciplinárnej spolupráce pri riešení sporov v rodinnom práve. Výstupom je zborník príspevkov odborníkov, ktorí na konferencii vystúpili.

Podnetné knihy o mediácii

Vo vydavateľstve Wolters Kluwer vyšlo niekoľko veľmi zaujímavých kníh venujúcich sa mediácii.

Rodinnej mediácii sa venuje publikácia JUDr. Dagmar Tragalovej: Rodinná mediácia - ako deťom neublížiť rozvodom. Aktuálne je v predaji druhé, doplnené vydanie. Školskej a rovesníckej mediácii sa venuje kniha Dušany Bieleszovej. Tí z vás, ktorí sa venujete pracovno právnym sporom iste pomôže publikácia o šikane na pracovisku a komentár k zákonníku práce autora Mareka Šveca.

 

Supervízia v rodinnej mediácii

Rodinná mediácia sa postupne aj na Slovensku  etabluje ako nevyhnutný a prospešný nástroj pri riešení rodinných sporov. V roku 2014 bola založená Asociácia rodinných mediátorov Slovenska (ARMS), ktorá má vo svojich cieľoch a poslaní okrem iného aj poskytovanie supervízie rodinným mediátorom v ich mediačnej práci.

Články

Mediátor roka Slovenskej republiky

Mediátor roka Slovenskej republiky je diskusné a spoločenské stretnutie pre mediátorov. Nultý ročník, ktorého organizátorom je Centrum pro řešení sporů s.r.o. a Epravo.cz, sa uskutoční 14. októbra 2019 vo Zvolene. Obsahom spoločného stretnutia bude okrem diskusie nad aktuálnymi témami mediácie a jej spoločenského uplatnenia v prostredí právneho poriadku Slovenskej republiky taktiež vyhlásenie prvého ročníka súťaže MEDIÁTOR ROKA 2019.

Mediátor roka si za svoj primárny cieľ kladie predovšetkým zviditeľniť mediáciu ako alternatívne riešenie sporov a spopularizovať činnosť mediátorov. Ročník 2019 bude prvým, v ktorom budú ocenené len významné osobnosti ich uvedením do Siene slávy. Súčasne príde k predstaveniu kategórií mediátora roka pre rok 2020 a ďalšie ročníky s tým, že nominácie do týchto kategórií budú možné po ukončení Mediátora roka 2019.

Bližšie informácie a prihláška na podujatie

 

Všetky články

Top