NEPREHLIADNITE:

Balíček kníh "Mediácia" za zvýhodnenú cenu

Alternatívne riešenia narušených medziľudských vzťahov sa v ostatných rokoch čoraz dôraznejšie dostávajú do popredia záujmu odborníkov v mnohých oblastiach spoločenskej činnosti. Jednou z metód je práve mediácia, ako spôsob riešenia sporu treťou, nezávislou a nezaujatou osobou. Ponúkaný balíček obsahuje sedem publikácií, ktoré detailne riešia špecifické oblasti riešenia sporov. Vydavateľstvo Wolters Kluwer pripravilo balíček publikácií na tému mediácia za zvýhodnenú cenu.

 

Povinné vzdelávanie mediátorov - jarný blok

Na rok 2022 Ministerstvo spravodlivosti SR vypísalo dve témy povinného vzdelávania mediátorov. Jarný blok sa uskutoční v termíne od 4. apríla do 24. apríla 2022 a okrem online formy, ktorú zvolila väčšina vzdelávacích inštitúcií sa uskutočnia aj vzdelávania prezenčnou formou. Témou bude "Sebareflexia postupu mediátora v mediačnom procese, schopnosť zvládania vlastných negatívnych emócií. Neutralita a nestrannosť v mediácii.". Podrobný prehľad vzdelávacích inštitúcií a presných termínoch nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Nové publikácie pre mediátorov

Do pozornosti dávame dve zaujímavé publikácie. Jedna sa týka školského prostredia a druhá problematiky rozvodov, s ktorými rodinní mediátori pracujú najčastejšie.
 

Medzinárodná konferencia o mediácii EMNI

Téma cezhraničnej mediácie bola jednou z hlavných tém IV. celoeurópskej konferencie mediátorov združenia European Mediation Network Initiative (EMNI), ktorá sa s mottom "Mediácia pomôže vydláždiť cestu z krízy" uskutočnila od 18. apríla do 20. Apríla 2013 v Bratislave. Záštitu nad podujatím prevzal primátor Bratislavy.

Bratislavská konferencia, na ktorej sa zišli mediátori z 18 krajín Európy, sa okrem cezhraničnej mediácie venovala aj témam využitia mediácie v pracovno-právnych vzťahoch a komunikácii na pracovisku, spolupráce mediátorov so súdmi, mediáciou na národnostne zmiešaných územiach i činnosťou rómskych mediátorov. Dôležitou témou podujatia bola rodinná mediácia ako prostriedok riešenia konfliktov v rodine.

Zdroj:

http://www.bratislava.sk/v-bratislave-sa-zidu-mediatori-z-celej-europy/d-11036516/p1=11049947

https://uniba.sk/detail-aktuality/browse/14/back_to_page/tlacove-spravy/article/bratislava-bude-hostit-celoeuropsku-konferenciu-mediatorov/

https://www.facebook.com/pages/EMNI-Conference-in-Bratislava/552687318098774

Všetky články

Top