NEPREHLIADNITE:

Balíček kníh "Mediácia" za zvýhodnenú cenu

Alternatívne riešenia narušených medziľudských vzťahov sa v ostatných rokoch čoraz dôraznejšie dostávajú do popredia záujmu odborníkov v mnohých oblastiach spoločenskej činnosti. Jednou z metód je práve mediácia, ako spôsob riešenia sporu treťou, nezávislou a nezaujatou osobou. Ponúkaný balíček obsahuje sedem publikácií, ktoré detailne riešia špecifické oblasti riešenia sporov. Vydavateľstvo Wolters Kluwer pripravilo balíček publikácií na tému mediácia za zvýhodnenú cenu.

 

Povinné vzdelávanie mediátorov - jarný blok

Na rok 2022 Ministerstvo spravodlivosti SR vypísalo dve témy povinného vzdelávania mediátorov. Jarný blok sa uskutoční v termíne od 4. apríla do 24. apríla 2022 a okrem online formy, ktorú zvolila väčšina vzdelávacích inštitúcií sa uskutočnia aj vzdelávania prezenčnou formou. Témou bude "Sebareflexia postupu mediátora v mediačnom procese, schopnosť zvládania vlastných negatívnych emócií. Neutralita a nestrannosť v mediácii.". Podrobný prehľad vzdelávacích inštitúcií a presných termínoch nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Nové publikácie pre mediátorov

Do pozornosti dávame dve zaujímavé publikácie. Jedna sa týka školského prostredia a druhá problematiky rozvodov, s ktorými rodinní mediátori pracujú najčastejšie.
 

Mediátori opäť čítali deťom

Celé Slovensko číta deťom je projekt, ktorý má priblížiť deťom čaro knižiek. Hlavným hrdinom sú deti a rodina, jej atmosféra, rozširovanie a prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného čítania, s perspektívou harmonizovania vzťahov a zároveň obohacovania krásou slova, krásou príbehov a krásou vzájomne prežitého. Čítanie veľkých malým je o budovaní vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale aj veľký, človek veľmi potrebuje.

Je to ten pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani televízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, ani nadšenie z počítačových hier. Projekt sa realizuje od roku 2012, členovia ARMS sa ho zúčastňujú druhý rok. 

Tentokrát sme na Mikuláša, 6.decembra 2018 navštívili jednu z bratislavských základných škôl, triedu druháčikov. Deťom sme priniesli viacero krásnych rozprávkových knižiek, zo všetkých zaujímavých knižiek, ktoré sme priniesli si takmer jednohlasne vybrali klasiku - O psíkovi a mačičke. Keďže bolo Mikuláša, navzájom sme sa odmenili - my sme deťom dali sladkosti a oni nám vlastnoručne vyrobené darčeky.

Okrem čítania sme deťom vysvetlili, kto je to mediátor a čo obnáša jeho práca. Aspoň malou troškou sme sa pokúsili prispieť osvete medzi najmenšími o tom, čo sú to konflikty a aké dôležité je ich riešenie.

 

Všetky články

Top