NEPREHLIADNITE:

Balíček kníh "Mediácia" za zvýhodnenú cenu

Alternatívne riešenia narušených medziľudských vzťahov sa v ostatných rokoch čoraz dôraznejšie dostávajú do popredia záujmu odborníkov v mnohých oblastiach spoločenskej činnosti. Jednou z metód je práve mediácia, ako spôsob riešenia sporu treťou, nezávislou a nezaujatou osobou. Ponúkaný balíček obsahuje sedem publikácií, ktoré detailne riešia špecifické oblasti riešenia sporov. Vydavateľstvo Wolters Kluwer pripravilo balíček publikácií na tému mediácia za zvýhodnenú cenu.

 

Povinné vzdelávanie mediátorov - jarný blok

Na rok 2022 Ministerstvo spravodlivosti SR vypísalo dve témy povinného vzdelávania mediátorov. Jarný blok sa uskutoční v termíne od 4. apríla do 24. apríla 2022 a okrem online formy, ktorú zvolila väčšina vzdelávacích inštitúcií sa uskutočnia aj vzdelávania prezenčnou formou. Témou bude "Sebareflexia postupu mediátora v mediačnom procese, schopnosť zvládania vlastných negatívnych emócií. Neutralita a nestrannosť v mediácii.". Podrobný prehľad vzdelávacích inštitúcií a presných termínoch nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Nové publikácie pre mediátorov

Do pozornosti dávame dve zaujímavé publikácie. Jedna sa týka školského prostredia a druhá problematiky rozvodov, s ktorými rodinní mediátori pracujú najčastejšie.
 

Rozvody a rozchody rodičov maloletých detí - aktuálna téma

Rozchody rodičov maloletých detí je téma, ktorej sa rodinná mediácia venuje snáď najčastejšie. ARMS sa snaží tejto problematike venovať už od svojho vzniku. Interdisciplinárna spolupráca, tzv. "Cochemský" model bola aj témou konferencie, ktorú organizovala ARMS vo februári tohto roku v Bratislave. Andrea Paulínyová a TV Markíza bola na konferencii prítomná a pripravila rozsiahlejší materiál, ktorému sa tento týžden venuje v relácii REFLEX.

Prvý diel,odvysielaný v pondelok 15.10.2018 sa venoval problematike komplikovaných rozchodov rodičov a uviedol divákov do problematiky. Reláciu si môžete pozrieť tu: http://videoarchiv.markiza.sk/video/reflex/epizoda/13624-reflex

Reflex z utorka 16.10.2018 ukázal, ako v týchto prípadoch môže pomôcť mediácia: http://videoarchiv.markiza.sk/video/reflex/epizoda/13638-reflex

Ďalší diel sa pozrel na problematiku z pohľadu úradov práce, sociálnych vecí a rodiny:

http://videoarchiv.markiza.sk/video/reflex/epizoda/13654-reflex

"Cochemský" model interdisciplinárnej spolupráce, ktorému sa Konferencia ARMS venovala: http://videoarchiv.markiza.sk/video/reflex/epizoda/13668-reflex

Sme radi, že tejto problematike, kde skutočne môže byť mediátor veľmi nápomocný, sa začala venovať zvýšená pozornosť.

Všetky články

Top