NEPREHLIADNITE:

Balíček kníh "Mediácia" za zvýhodnenú cenu

Alternatívne riešenia narušených medziľudských vzťahov sa v ostatných rokoch čoraz dôraznejšie dostávajú do popredia záujmu odborníkov v mnohých oblastiach spoločenskej činnosti. Jednou z metód je práve mediácia, ako spôsob riešenia sporu treťou, nezávislou a nezaujatou osobou. Ponúkaný balíček obsahuje sedem publikácií, ktoré detailne riešia špecifické oblasti riešenia sporov. Vydavateľstvo Wolters Kluwer pripravilo balíček publikácií na tému mediácia za zvýhodnenú cenu.

 

Povinné vzdelávanie mediátorov - jarný blok

Na rok 2022 Ministerstvo spravodlivosti SR vypísalo dve témy povinného vzdelávania mediátorov. Jarný blok sa uskutoční v termíne od 4. apríla do 24. apríla 2022 a okrem online formy, ktorú zvolila väčšina vzdelávacích inštitúcií sa uskutočnia aj vzdelávania prezenčnou formou. Témou bude "Sebareflexia postupu mediátora v mediačnom procese, schopnosť zvládania vlastných negatívnych emócií. Neutralita a nestrannosť v mediácii.". Podrobný prehľad vzdelávacích inštitúcií a presných termínoch nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Nové publikácie pre mediátorov

Do pozornosti dávame dve zaujímavé publikácie. Jedna sa týka školského prostredia a druhá problematiky rozvodov, s ktorými rodinní mediátori pracujú najčastejšie.
 

Rovesnícka mediácia v Malackách

Konferenciou nás sprevádzali deti. Deti zo ZŠ Záhorácka v Malackách, prišli spolužiaci so ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave a aj deti, či skôr študenti zo Spojenej školy v Nižnej. Spôsobom, hodným nasledovania previedli prítomných celým projektom. Bolo vidieť, že ich práca mediátorov veľmi baví a napĺňa. To nám názorne predviedli na aktivitách, ktoré si pripravili. Ako povedal v príhovore František Kutlík, predseda SIMARSu - vyrastá nám generácia skvelých mediátorov. Hlavnú zásluhu na tom má Dušana Bieleszová, špecializuje sa na školskú a rovesnícku mediáciu už niekoľko rokov. Pomohla niekoľkým školám po celom Slovensku projekt realizovať. Na konferencii pokrstila novú knižku o školskej mediácii z vydavateľstva Wolters Kluwer.

V prípade záujmu o knižku, viac informácii tu

 

 

 

Všetky články

Top