NEPREHLIADNITE:

Balíček kníh "Mediácia" za zvýhodnenú cenu

Alternatívne riešenia narušených medziľudských vzťahov sa v ostatných rokoch čoraz dôraznejšie dostávajú do popredia záujmu odborníkov v mnohých oblastiach spoločenskej činnosti. Jednou z metód je práve mediácia, ako spôsob riešenia sporu treťou, nezávislou a nezaujatou osobou. Ponúkaný balíček obsahuje sedem publikácií, ktoré detailne riešia špecifické oblasti riešenia sporov. Vydavateľstvo Wolters Kluwer pripravilo balíček publikácií na tému mediácia za zvýhodnenú cenu.

 

Povinné vzdelávanie mediátorov - jarný blok

Na rok 2022 Ministerstvo spravodlivosti SR vypísalo dve témy povinného vzdelávania mediátorov. Jarný blok sa uskutoční v termíne od 4. apríla do 24. apríla 2022 a okrem online formy, ktorú zvolila väčšina vzdelávacích inštitúcií sa uskutočnia aj vzdelávania prezenčnou formou. Témou bude "Sebareflexia postupu mediátora v mediačnom procese, schopnosť zvládania vlastných negatívnych emócií. Neutralita a nestrannosť v mediácii.". Podrobný prehľad vzdelávacích inštitúcií a presných termínoch nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Nové publikácie pre mediátorov

Do pozornosti dávame dve zaujímavé publikácie. Jedna sa týka školského prostredia a druhá problematiky rozvodov, s ktorými rodinní mediátori pracujú najčastejšie.
 

DOLNOKRUPANSKÉ MEDIAČNÉ DIŠPUTY

Cieľom budú nielen kultúrno-športové aktivity v areáli strediska (bazén, tenis...), možnosť prehliadky tamojšieho klasicistického kaštieľa, kde pobýval Ludwig van Beethoven, ale predovšetkým  príležitosť na neformálne konzultácie v rámci večerného posedenia pri grile, výmenu skúseností, kazuistík, postrehov, rolových cvičení  našich prezentátorov... Jednoducho by sme vás radi oslovili s programom, v ktorom bude popri zaujímavých informáciách pre výkon mediačnej praxe aj priestor pre POHODU, ODDYCH, RELAXÁCIU za účasti hostí – prezentátorov:

 

  • Dana Potočková, jedna z najskúsenejších  českých mediátoriek, výkonná riaditeľka CMI (http://www.conflict-management.org), spoluautorka českého mediačného zákona, predsedníčka komisie pre štátne skúšky mediátorov ČR, publicistka
  • Renáta Názlerová, mediátorka a moderátorka televíznych a rozhlasových relácii s tematikou mediácie a práva
  • Péter Hunčík, mediátor, psychiater, spisovateľ a lektor so zameraním na „mäkké nástroje“ mediačnej práce
  • Ivana Hauerlandová, advokátka, lektorka, prezidentka Agentúry pre rozvoj európskeho práva (AREP)

V mene organizačného tímu František Kutlík, odborný garant (www.simars.sk)

Podrobný program nájdete tu

Prihláška na podujatie

Všetky články

Top