NEPREHLIADNITE:

Balíček kníh "Mediácia" za zvýhodnenú cenu

Alternatívne riešenia narušených medziľudských vzťahov sa v ostatných rokoch čoraz dôraznejšie dostávajú do popredia záujmu odborníkov v mnohých oblastiach spoločenskej činnosti. Jednou z metód je práve mediácia, ako spôsob riešenia sporu treťou, nezávislou a nezaujatou osobou. Ponúkaný balíček obsahuje sedem publikácií, ktoré detailne riešia špecifické oblasti riešenia sporov. Vydavateľstvo Wolters Kluwer pripravilo balíček publikácií na tému mediácia za zvýhodnenú cenu.

 

Povinné vzdelávanie mediátorov - jarný blok

Na rok 2022 Ministerstvo spravodlivosti SR vypísalo dve témy povinného vzdelávania mediátorov. Jarný blok sa uskutoční v termíne od 4. apríla do 24. apríla 2022 a okrem online formy, ktorú zvolila väčšina vzdelávacích inštitúcií sa uskutočnia aj vzdelávania prezenčnou formou. Témou bude "Sebareflexia postupu mediátora v mediačnom procese, schopnosť zvládania vlastných negatívnych emócií. Neutralita a nestrannosť v mediácii.". Podrobný prehľad vzdelávacích inštitúcií a presných termínoch nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Nové publikácie pre mediátorov

Do pozornosti dávame dve zaujímavé publikácie. Jedna sa týka školského prostredia a druhá problematiky rozvodov, s ktorými rodinní mediátori pracujú najčastejšie.
 

Člen ARMS na Svetovom mediačnom fóre v Macedónsku

V rámci evaluácie interkultúrneho projektu Svetového mediačného fóra (WMF) v Macedónsku sa člen predsedníctva Asociácie rodinných mediátorov Slovenska František Kutlík stretol 16.12.2016 v Skopje s predstaviteľom macedónskeho zastúpenia organizácie FORUM CIVIL PEACE SERVICE Albertom Hanim.

Obaja sa informovali o poslaní a úlohách svojich organizácii pri interkultúrnej a interetnickej mediácii so zvláštnym zameraním na rodinné prostredie a pozíciu detí, pričom naznačili možnosti spolupráce slovenských expertov pri tréningoch a kurzoch v roku 2017 v Macedónsku. Macedónski mediátori boli súčasne informovaní o plánovanej celoeurópskej konferencii mediátorov, ktorá by sa aj s podporou Asociácie rodinných mediátorov Slovenska mala uskutočniť v novembri 2017 v Bratislave.

Všetky články

Top