Zoznam členov ARMS - Žilinský kraj

Mgr. Jaroslav Brezina - mediátor (č. 323 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Republiky 1007/31, 010 01 Žilina
Tel.: +421 908 566 522
email: jaroslav.brezina@gmail.com

PhDr. Andrea Gábrišová - mediátor (č. 763 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
M.R.Štefánika 36, 036 01 Martin
Tel.: +421 908 860 637
email: info@mediatormartin.sk

Mgr. et Mgr. Iveta Gallová, PhD.-mediátor (č. 1424 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Jilemnického 4008/51, 036 01 Martin
Tel.: +421 907 435 714
email: ivetagallova@gmail.com

Mgr. Anna Hajíček - mediátor (č. 963 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
026 01 Párnica 367
Tel.: +421 918 064 222
email: ahajicek@gmail.com

PhDr. Janka Lipničanová - mediátor (č. 1011 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Zarevúca 26, 034 01 Ružomberok
Tel.: +421 905 535 680
email: mekopo@mekopo.sk

JUDr., Ing. Ivan Višňovský - mediátor (č. 1824 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Krasňany 285, 013 03 Krasňany okres Žilina
Tel.: +421 907 822 474
email: visnovsky@krasplast.sk