Zoznam členov ARMS - Prešovský kraj

Mgr. Ľubica Dunajová
sociálny pracovník, SPODaSK Snina
Tel.: +421 908 332 701
email: zelena44@gmail.com

JUDr. et Mgr. Jana Ulipová - mediátor (č. 1915 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
CONSENSUM, s.r.o, Štefániková 22, 066 01 Humenné
Tel.: +421 905 209 614
email: consensumsro@gmail.com