V dňoch 7. a 8. februára 2020 sa uskutočnil IV. ročník konferencie o rodinnej mediácii pod názvom MEDIÁTOR AKO SÚČASŤ INTERDISCIPLINÁRNEJ SPOLUPRÁCE PRI RIEŠENÍ RODINNÝCH SPOROV II. Hlavnou témou bolo zhodnotenie dvoch rokov interdisciplinárnej spolupráce pri riešení sporov v rodinnom práve.

Dlhoročné spory rodičov pri rozpade manželstva najviac ohrozujú psychický vývoj maloletých detí. Požiadavka na urýchlenie súdnych procesov, zrýchlenie súdnych konaní, vytvorenie dostatočného priestoru pre rodičov, aby čo najlepšie a rovnoprávne, otec aj matka, prevzali svoju rodičovskú zodpovednosť. To sú niektoré z tém, ktorými sa konferencia o rodinnej mediácii zaoberala. 

Zborník tvorí súbor prispevkov autorov, ktorí su akceptovanými autoritami v danej problematike. Jednotlivé príspevky nemajú rigorózne stanovenú štruktúru. Zámerom sprostredkovania príspevkov v podobe akú sme od autorov obdržali bolo ponúknuť čitateľom odborníkov z praxe z radov mediátorov, sudcov, advokátov, psychológov, sociálnych pracovníkov, ale aj ďalších, najmä podnetný obsah pre konkrétnu prax v riešení rodinnych sporov.

Zborník z konferencie