Nové publikácie pre mediátorov

Do pozornosti dávame dve zaujímavé publikácie. Jedna sa týka školského prostredia a druhá problematiky rozvodov, s ktorými rodinní mediátori pracujú najčastejšie.

Sebariadenie a manažérska etika v školskom prostredí od autoriek Dušany Bieleszovej a Soni Koreňovej z vydavateľstva Wolters Kluwer vznikla spojením poznatkov z množstva svetoznámych štúdií a experimentov, odborných materiálov a predovšetkým reálnych situácií zo školského prostredia. Vznikala zároveň v priebehu funkčného vzdelávania modulu Sebariadenie a manažérska etika Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čo je zárukou toho, že v nej čitateľ nájde množstvo inšpiratívnych myšlienok pre riadiacu a pedagogickú prax. Autorkám sa podarilo vyhnúť prinášaniu hotových receptov na úspech. Miesto toho neustálym kladením otázok a reflexiami v závere každej kapitoly otvárajú priestor pre kritické skúmanie vlastných myšlienok. Bližšie informácie o knihe

 

Hlavu vzhůru po rozvodu?! Autorka Milena Mikulková a kol. sa v nej zamýšľajú aj nad otázkami: čo predchádza rozvodu či rozchodu, v akých fázach vzťahz sa ľudia rozchádzajú a čo prináša toľko sklamania v blízkych vzťahoch? Knižka vychádza z praxe práce s rodinami v rozvode a ponúka cestu k fungujúcemu rodičovskému tímu. Autorka stála pri zrode tzv. cochemskej praxe, spolupracuje so súdmi a kolíznymi opatrovníkmi, je rodinnou mediátorkou, autorkou množstva odborných metodík pre prácu s rodinou. Bližšie informácie o knihe