Povinné vzdelávanie mediátorov - jeseň 2019

Semináre jesenného bloku sa uskutočňujú od 16. septembra do 5. októbra 2019 v rôznych mestách Slovenska. Podrobný prehľad vzdelávacích inštitúcií a presných termínoch nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR: podrobnosti o povinnom vzdelávaní

Povinnosť zúčastniť sa každý rok najmenej jedného odborného seminára na základe vysvetlenia Ministerstva spravodlivosti SR je povinnosť absolvovať povinné vzdelávanie najneskôr do 365 dní od účasti na poslednom odbornom seminári vyhlásenom MS SR. Po nesplnení si tejto povinnosti bude mediátor preskúšaný ministerstvom.

V roku 2019 bude ešte jeden blok (zimný), ktorý sa uskutoční od 25. novembra do 15. decembra 2019. Témou bude „Príklady praktických riešení v mediácii na konkrétnych kazuistikách".