Odborný workshop pre mediátorov

V dňoch 15.9.-18.9.2016 sa uskutoční odborný workshop akreditovaného vzdelávania „Mediátor“ - Výmena skúsenosti s mediačnou novelou a civilnými kódexami. Workshop sa uskutoční v Dolnej Krupej. Organizátorom je Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov, odborným garantom je JUDr. František Kutlík.

Lektori:

Lenka Holá - Univerzita Olomouc

Ivana Hauerlandová - Agentúra pre rozvoj európskeho práva

František Kutlík - interkultúrny mediátor-Rada Európy v Štrasburgu, Arbitrážna komora Miláno

Bronislava Švehláková - predsedníčka Asociácie rodinných mediátorov Slovenska                   

 

Obsahové zameranie workshopu:

 

Účastnícky poplatok: 80 €

 

Odborný workshop pre mediátorov (POZVÁNKA)